< sekcia Ekonomika

Podľa poisťovateľa by si exportéri mali overovať bonitu firiem

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Až 20 % slovenského exportu smeruje do Nemecka. Táto krajina má jeden z najvyšších ratingov AA1 a pre podnikateľov predstavuje nízke riziko.

Bratislava 20. marca (TASR) - Nemecko, Česko, Poľsko, Maďarsko a Francúzsko sú krajiny, do ktorých Slovensko najviac exportuje. Aké sú riziká obchodovania s nimi, analyzovala spoločnosť Euler Hermes, ktorá sa špecializuje na poistenie obchodných pohľadávok.

Až 20 % slovenského exportu smeruje do Nemecka. Táto krajina má jeden z najvyšších ratingov AA1 a pre podnikateľov predstavuje nízke riziko. Platobné správanie domácich firiem je dobré, doba splatnosti je podľa údajov z roku 2016 priemerne 53 dní.

V prípade, že sa však dostanú do problémov a čelia konkurzu, je pre veriteľov ťažké, dostať sa k svojim peniazom. Tamojší systém im neposkytuje dostatočnú podporu. Podľa štúdie Euler Hermes by sa počet insolvencií v Nemecku mal v roku 2019 udržať zhruba na rovnakej úrovni ako doteraz.

Druhým najväčším exportným partnerom Slovenska je Česko, smeruje tam až 13 % vývozu. Krajina je hodnotená ratingom A1, čo tiež znamená nízke riziko pre podnikateľov. Platobná kultúra domácich spoločností je vo všeobecnosti dobrá, splácanie záväzkov trvá v priemere 40 dní. Riešenie sporov však môžu sprevádzať ťažkosti.

"Súdny systém je zložitý a kritizovaný za nedostatok transparentnosti a nezávislosti. Súdne konania bývajú príliš zdĺhavé a nákladné, pričom presadzovanie ich rozhodnutí môže byť problematické," uvádza spoločnosť Euler Hermes, ktorá má vďaka poisťovaniu pohľadávok široký prehľad o platobnej disciplíne firiem vo svete a situácii v jednotlivých krajinách. Počet insolvencií v Česku sa má v tomto roku znížiť o 10 %.

Do Poľska smeruje deväť percent exportu, rating krajiny BB1 stále patrí k nižšiemu riziku pre podnikateľov. Priemerná doba splatnosti firiem je 58 dní. Podnikatelia, ktorí narazia na dlžníkov, by však mali zvoliť skôr mimosúdne riešenie, ktoré je efektívne a môže prebehnúť aj v zrýchlenom režime. Naopak, konkurzné konania v krajine sú poisťovňou pohľadávok hodnotené ako vysoko rizikové a na získanie dlžných peňazí sa pomocou nich netreba spoliehať. Počet insolvencií sa má v roku 2019 zvýšiť, a to o päť percent.

Do prvej päťky krajín, s ktorými slovenské firmy najintenzívnejšie obchodujú, patrí aj Maďarsko. Smeruje sem sedem percent exportu. Rating B2 je horší ako v prípade ostatných krajín, znamená pre podnikateľov stredné riziko. Neisté je splácanie platieb aj výsledky súdnych či konkurzných konaní. Splácanie faktúr trvá priemerne 35 dní, ale presná doba sa môže výrazne líšiť podľa odvetvia.

"Jedinou účinnou možnosťou ostáva dohodnutie sa s dlžníkmi, čiže mimosúdne riešenie sporov. Vnútroštátne súdy sú totiž známe zdĺhavosťou a nákladovosťou. Systém v krajine dostatočne nechráni obchodníkov pred neistým správaním domácich spoločností," upozorňuje Euler Hermes. Očakáva sa, že počet insolvencií v Maďarsku sa v tomto roku zníži o 11 %.

Francúzsko ukrajuje zo slovenského exportu šesť percent. S ratingom AA1 predstavuje, rovnako ako Nemecko, krajinu s veľmi nízkym rizikom pre podnikateľov. Domáce firmy sa však majú v čom zlepšovať, priemerná doba splatnosti je oproti európskym štandardom stále dosť dlhá – 73 dní.

Francúzske súdy sú pomerne spoľahlivé a rozhodujú včas, bez prieťahov. V prípade, že domáce firmy pristúpia k likvidácii, však majú ich veritelia len veľmi nízke šance na získanie svojich peňazí. Počet insolvencií v krajine sa má v roku 2019 zvýšiť o dve percentá.