Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 11. december 2023Meniny má Hilda
< sekcia Ekonomika

Podmienky pre pracovníkov tretích krajín na udelenie víz sa upravia

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Národné vízum predstavuje inštitút, ktorý oprávňuje štátneho príslušníka na vstup a zdržiavanie sa na území SR s cieľom zamestnania vo vybraných profesiách.

Bratislava 27. septembra (TASR) - Podmienky na udelenie národného víza na účel zamestnania vo vybraných profesiách v oblasti priemyslu štátnym príslušníkom vybraných tretích krajín sa upravia. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády SR o záujme SR udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu, ktorý v stredu schválila vláda.

"Potreba prijatia tejto právnej úpravy vychádza z naliehavosti situácie pri niektorých povolaniach, ktoré sú dlhodobo identifikované ako zamestnania s nedostatkom pracovnej sily, najmä v rozširujúcej sa automobilovej výrobe," uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v dôvodovej správe.

Výber zamestnaní a určenie počtu udelených národných víz vychádza z údajov o voľných pracovných miestach. Národné vízum predstavuje inštitút, ktorý oprávňuje štátneho príslušníka na vstup a zdržiavanie sa na území SR s cieľom zamestnania vo vybraných profesiách. Preto je možné udeliť ho len štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý v čase podania žiadosti o jeho udelenie nemá prechodný pobyt na účel zamestnania podľa zákona o pobyte cudzincov. Tiež nesmie mať podanú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania podľa zákona o pobyte cudzincov.

"Po skúsenostiach s udeľovaním iných národných víz sa vychádza z potreby posilnenia ochrany pracovnej sily zo zahraničia, a to jej umiestením u etablovaného zamestnávateľa bez indikácie možného porušenia sociálnej ochrany zamestnanca. Záujem SR na udelení národného víza je teda vyslovený len vo vzťahu k zamestnávateľovi, ktorý je usadený na území SR najmenej štyri roky," priblížil rezort práce.

Zamestnávateľ nesmel mať uloženú pokutu za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred predložením zoznamu štátnych príslušníkov tretej krajiny a musí mať splnené daňové povinnosti a povinnosti odvodu na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie.

Národné víza udelí štát spolu v počte najviac 2000 v kalendárnom roku. Dĺžka platnosti udeleného národného víza je najviac jeden rok. Štátny príslušník tretej krajiny bude mať možnosť pokračovať vo výkone zamestnania aj po uplynutí platnosti národného víza, a to na základe schém pobytových dokladov. Národné vízum nie je možné udeliť opätovne na ten istý účel. Nariadenie bude účinné dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.