Quantcast
< sekcia Ekonomika

Podmienky prijímateľom investičnej pomoci by sa mali zmierniť

Ilustračná foto. Foto: TASR/AP

Cieľom návrhu zákona je uľahčiť prijímateľom investičnej pomoci plnenie povinnosti udržať nové pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru.

Bratislava 25. novembra (TASR) – Prijímateľom investičnej pomoci by sa malo uľahčiť plnenie povinnosti udržať nové pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru. Investičnú pomoc by zároveň malo byť možné poskytnúť aj subjektu, ktorý sa stal podnikom v ťažkostiach v období pandémie. Dosiahnuť to má novela zákona o regionálnej investičnej pomoci, ktorú vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.

Predkladatelia tak reagujú na pretrvávajúcu situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19. Pri prijímateľoch investičnej pomoci pandémia podľa nich priamo ovplyvnila schopnosť plniť povinnosti a podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, vyplývajúce z rozhodnutí o poskytnutí, respektíve rozhodnutí o schválení investičnej pomoci. Predkladatelia poukázali na to, že porušenie povinností a podmienok na poskytnutie investičnej pomoci by mohlo viesť až k rušeniu rozhodnutí o poskytnutí, respektíve schválení investičnej pomoci.

Keďže pandémia má vo všeobecnosti priamy aj nepriamy vplyv na schopnosť podnikateľských subjektov udržať pracovné miesta, cieľom návrhu zákona je uľahčiť prijímateľom investičnej pomoci plnenie povinnosti udržať nové pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru. Ak k zániku vytvoreného nového pracovného miesta došlo v období vymedzenom osobitným predpisom, nariadením Komisie, pracovné miesto by sa malo považovať za udržané.

Návrhom zákona sa zároveň má zaviesť dočasná výnimka, v zmysle ktorej možno poskytnúť investičnú pomoc aj takému subjektu, ktorý je podnikom v ťažkostiach. "Podmienkou je, že sa stal podnikom v ťažkostiach v období pandémie COVID-19, konkrétne v čase od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021, a nebol podnikom v ťažkostiach k 31. decembru 2019," spresnili predkladatelia.

Ambíciou návrhu zákona podľa dôvodovej správy nie je poskytnúť prijímateľom investičnej pomoci podporu nad rámec iných opatrení vlády prijatých v súvislosti s pandémiou COVID-19. Návrh sa zameriava výlučne na zmiernenie niektorých podmienok investičnej pomoci z hmotného a časového hľadiska. Účinnosť predloženej právnej úpravy sa navrhuje od 1. marca 2022.