< sekcia Ekonomika

Počet právnických osôb v SR vlani vzrástol a fyzických osôb klesol

Foto: mzstatic.com/eu

Najviac podnikov zaniklo v sekciách veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov.

Bratislava 30. apríla (TASR) – Register organizácií, ktorý vedie Štatistický úrad (ŠÚ) SR, ku koncu roka 2013 evidoval 759.900 právnych subjektov, z nich 60,1 % tvorili podnikatelia - fyzické osoby. Počet právnických osôb v porovnaní s predchádzajúcim rokom vlani vzrástol o 19.600 a počet fyzických osôb – podnikateľov naopak klesol o 16.500.

"Ide o právne subjekty, ktoré mali v roku 2013 oprávnenie na podnikanie alebo na vykonávanie inej ekonomickej činnosti," spresnil hovorca ŠÚ SR Marián Jánošík. "V každom štvrťroku 2013 sa počet novovzniknutých subjektov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka zvyšoval."

Celkovo prevládali fyzické osoby – podnikatelia, ktoré mali 62,1-% podiel na novovzniknutých právnych subjektoch, právnické osoby zamerané na tvorbu zisku – podniky tvorili 34,4 %, z nich až 96,2 % predstavovali spoločnosti s ručením obmedzeným, teda mali dominantný podiel na vzniku nových spoločností v minulom roku.

Najviac podnikov v roku 2013 vzniklo v sekciách odborné, vedecké a technické činnosti (18,7 %), ďalej administratívne a podporné služby (15,9 %), veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov (15,2 %). Fyzických osôb - podnikateľov vzniklo najviac v sekciách stavebníctvo (26,6 %), veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov (17,4 %) a v priemyselnej výrobe (14,4 %).

Vlani zaniklo vyše 63.000 právnych subjektov, čo je o 9,4 % viac než v roku 2012. V rámci jednotlivých štvrťrokov 2013 sa počty zánikov pohybovali od 17.800 do 10.300, pričom iba vo 4. štvrťroku boli nižšie ako v rovnakom období 2012. Prevládali fyzické osoby - podnikatelia (91,6 %), podniky tvorili 7,8 % - v tejto skupine mali najpočetnejšie zastúpenie spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré tvorili až 86,7 % z celkového počtu zaniknutých podnikov.

Najviac podnikov zaniklo v sekciách veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov (36,9 %), ďalej odborné, vedecké a technické činnosti (13,3 %) a priemyselná výroba (11,1 %). Fyzických osôb - podnikateľov zaniklo najviac v stavebníctve (25,6 %), nasledovali ich veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov (24,5 %) a priemyselná výroba, v ktorej vlani skončilo s podnikaním až 16,1 % fyzických osôb.