< sekcia Ekonomika

Podniky sa budú môcť uchádzať o pomoc z Eximbanky a SIH

Foto: deutschebank.ge

Finančnú pomoc bude možné poskytnúť vo forme záruky za úver poskytnutý bankou alebo vo forme odpustenia poplatku za záruku za úver poskytnutý bankou.

Bratislava 30. apríla (TASR) - Všetky typy podnikov sa budú môcť v čase koronakrízy uchádzať o finančnú pomoc z Exportno-importnej banky (Eximbanka) a Slovenského investičného holdingu (SIH). Vyplýva to z návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ktorý schválila vo štvrtok vláda. Parlament sa má návrhom zaoberať v skrátenom legislatívnom konaní. Začať platiť má dňom vyhlásenia.

Finančná pomoc má podľa rezortu financií pomôcť zabezpečiť podnikom dostatočnú likviditu. Finančnú pomoc bude možné poskytnúť vo forme záruky za úver poskytnutý bankou alebo vo forme odpustenia poplatku za záruku za úver poskytnutý bankou. Umožňuje to dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej ochorením COVID-19, ktorý schválila Európska komisia (EK).

Poskytovateľmi takejto finančnej pomoci budú Eximbanka a fondy spravované SIH. "Finančnými sprostredkovateľmi budú banky a pobočky zahraničných bánk. Prijímateľmi tejto finančnej pomoci budú môcť byť všetky kategórie podnikov, to znamená malé podniky, stredné podniky alebo veľké podniky," uvádza rezort financií v dôvodovej správe k návrhu zákona.

Podniky budú musieť splniť na poskytnutie pomoci určité podmienky. Napríklad, žiadateľ voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni nebude môcť mať pohľadávky na poistnom. O pomoc sa nebudú môcť uchádzať podniky v konkurze a reštrukturalizácii. "Poplatok za záruku za úver poskytnutý bankou možno podniku odpustiť, ak podnik v období určenom v zmluve o úvere uzavretej medzi bankou a podnikom, udrží úroveň zamestnanosti určenú v zmluve o úvere," uvádza sa v návrhu zákona.

Dočasný rámec umožňuje poskytnúť finančnú pomoc v obidvoch formách najneskôr do 31. decembra tohto roka. Komplexné pravidlá poskytovania finančnej pomoci budú upravené v schéme štátnej pomoci, táto schéma musí byť notifikovaná EK.

Prijatie návrhu zákona zároveň umožní správnym orgánom pokračovať v prerušených konaniach o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny v dopredu ustanovenom termíne.