< sekcia Ekonomika

Pôdohospodárska platobná agentúra posiela prvé pozastavené platby

Na archívnej snímke generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jozef Kiss Foto: TASR - Martin Baumann

Prvé platby sú podľa PPA určené na chod MAS a animácie. Ide o žiadosti, kde nie je potrebná kontrola na mieste. Ide o žiadosti o platbu v požadovanej sume do 5000 eur vrátane.

Bratislava 22. októbra (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) po obhájení akreditácie a splnení všetkých požiadaviek na plnohodnotné poskytovanie podpôr poľnohospodárom posiela prvé pozastavené platby. Informovala o tom platobná agentúra.

Pod vedením generálneho riaditeľa PPA Jozefa Kissa agentúra prijala opatrenia, ktoré prispievajú k urýchlenému vyriešeniu situácie s čerpaním financií z projektov poľnohospodárov. "Výsledkom týchto opatrení je, že dnes odchádzajú na účty žiadateľov prvé platby a postupne do konca tohto roka budú zrealizované aj ďalšie," uviedol Kiss.

Informáciu podľa PPA dostali priamo od vedenia agentúry zástupcovia Miestnych akčných skupín (MAS), Národnej siete MAS (NS MAS), Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR na pravidelnom spoločnom stretnutí zo začiatku tohto týždňa.

Prvé platby sú podľa PPA určené na chod MAS a animácie. Ide o žiadosti, kde nie je potrebná kontrola na mieste. Ide o žiadosti o platbu v požadovanej sume do 5000 eur vrátane. "Miestne akčné skupiny majú aktuálne podaných 28 žiadostí o platbu a z týchto je 11 nad 5000 eur. To znamená, že 11 pôjde na kontrolu na mieste a ostatné pošleme priamo po úspešnej administratívnej kontrole," povedal Kiss.

Toto pravidlo podľa neho výrazne urýchli celý proces vybavenia žiadostí. Zároveň ale platí, že kontrola na mieste bude pri každej záverečnej žiadosti o platbu.

"Pre mňa sú neakceptovateľné súčasné lehoty pri hodnotení projektov, ideme robiť výrazné zmeny, verím, že sa nám lehoty podarí výrazne skrátiť," priblížil generálny riaditeľ PPA.

Cieľom zmien v procesoch bude podľa neho ich zjednodušenie a tiež efektívnejšie nastavenie pre žiadateľov a PPA tak, aby sa stali rovnocennými partnermi. "Pri žiadostiach to napríklad znamená prispôsobenie lehoty na spätnú väzbu zo strany žiadateľa zo súčasných 5 dní na 15 kalendárnych dní," dodal Kiss.

Prijaté opatrenia podľa neho zlepšia proces schvaľovania zmlúv a budú mať pozitívny vplyv nielen na lehoty pri nových žiadostiach, ale aj pri meškajúcich žiadostiach z obdobia pozastavenej akreditácie.