< sekcia Ekonomika

Podvodník poslal podnikateľom v mene oznámenie o daňovej kontrole

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Marko Erd

Prípad sa stal v Banskej Bystrici a okolí, neznáma osoba sa vydávala za riaditeľku banskobystrického daňového úradu a vybraným podnikateľom zasielala informácie o začatí daňovej kontroly.

Bratislava 19. marca (TASR) – Finančná správa (FS) SR sa pre pandémiu nového koronavírusu usiluje o obmedzenie poštových zásielok a o posilnenie elektronickej komunikácie. Túto snahu však zneužil podvodník, ktorý poslal v jej mene niekoľkým firmám oznámenie o začatí daňovej kontroly. Finančná správa upozornila klientov, aby si podozrivé správy overili. Akýkoľvek oficiálny e-mail doručí finančná správa z oficiálnych e-mailových adries, upozornila vo štvrtok hovorkyňa FS Ivana Skokanová.

Prípad sa stal v Banskej Bystrici a okolí, neznáma osoba sa vydávala za riaditeľku banskobystrického daňového úradu a vybraným podnikateľom zasielala informácie o začatí daňovej kontroly. Podnikateľom podvodník zaslal falošný e-mail, v ktorom mu oznamoval začatie daňovej kontroly. Informácia však nebola odoslaná z e-mailových adries, ktoré využíva finančná správa, upozornila Skokanová.

Finančná správa pripomenula, že v týchto dňoch utlmila výkon plánovaných daňových kontrol len na nevyhnutné prípady. "Ani v tomto čase však daňové úrady neposielajú oznámenia o výkone daňových kontrol prostredníctvom e-mailu. Oznámenie o daňovej kontrole vyhotovuje v písomnej forme, pričom tento dokument doručuje prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb," uviedla Skokanová.

Dokument obsahuje okrem povinných náležitostí, akými sú deň začatia daňovej kontroly, miesto jej výkonu, kontrolované zdaňovacie obdobie, lehota na predloženie dokladov a poučenie o následkoch nepredloženia, aj vlastnoručný podpis oprávnenej osoby s uvedením jej mena, priezviska, funkcie a odtlačok úradnej pečiatky. "Predmetný dokument je daňovému subjektu doručovaný do vlastných rúk, teda nie je možné, aby to bolo v zmysle platnej legislatívy zaslané e-mailom," dodala Skokanová.