< sekcia Ekonomika

Poisťovňa bez úplnej žiadosti nerozhodne o dávke v nezamestnanosti

Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Za žiadosť o dávku v nezamestnanosti sa považuje oznámenie úradu práce o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Bratislava 1. apríla (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje ľudí, ktorí žiadajú o dávku v nezamestnanosti, aby jej doručovali kompletné žiadosti.

Za žiadosť o dávku v nezamestnanosti sa považuje oznámenie úradu práce o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. K žiadosti sa súčasne predkladá vyplnené tlačivo Žiadosť o dávku v nezamestnanosti. "Z uvedeného dôvodu je potrebné príslušnej pobočke SP zasielať vyplnené tlačivo žiadosti spolu s oznámením o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. SP v tejto súvislosti upozorňuje, že bez kompletnej žiadosti, teda oznámenia o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie a Žiadosti o dávku v nezamestnanosti, nie je možné o nároku na dávku rozhodnúť a vyplatiť ju," priblížil hovorca SP Peter Višváder.

SP okrem toho upozorňuje aj práceneschopných (PN) pre karanténu. "Ak ošetrujúci lekár vystaví takzvanú pandemickú PN-ku, na základe ktorej je daný poistenec v karanténe pre zabránenie šírenia nového koronavírusu a má byť izolovaný v domácom prostredí, vychádzky nemá povolené," doplnil Višváder. Ak by osobe, ktorá je uznaná dočasne práceneschopnou z dôvodu karantény, boli počas izolácie v domácom prostredí vychádzky povolené, odporovalo by to podľa SP zmyslu nariadenej izolácie.

Pri bežnej práceneschopnosti určuje ošetrujúci lekár poistencovi čas možných vychádzok najčastejšie v rozsahu štyroch hodín denne, napríklad od 10. hodiny do 12. hodiny a od 14. hodiny do 16. hodiny, vždy to závisí od konkrétnej diagnózy pacienta. Čas vychádzok ošetrujúci lekár zaznamená, ak ich povolil, na tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti a v zdravotnej dokumentácii poistenca.