< sekcia Ekonomika

MILAN FLEISCHHACKER: Individuálny prístup ku klientovi nás robí lídrom

Riaditeľ slovenskej pobočky poisťovne HDI Versicherung AG Milan Fleischhacker (vpravo) a Martin Sinčák zo Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve. Foto: TERAZ.sk/Martin Bauman

Riaditeľ slovenskej pobočky poisťovne HDI Versicherung AG M. Fleischhacker na chutných raňajkách vo VIP salóniku hotela DoubleTree by Hilton rozpráva, ako si udržať lídersku pozíciu na trhu.

Bratislava 18. decembra (TASR) - Poistenie priemyslu a podnikateľov je úzko špecifická a veľmi dôležitá oblasť, ktorou sa na Slovensku nezaoberá veľa poisťovacích spoločností. Renomovaná poisťovacia spoločnosť HDI má na Slovensku veľmi malé zastúpenie, no i napriek tomu si dokázala vybudovať líderskú pozíciu. Svedčí o tom i nedávne udeľovanie cien v ankete SIBAF AWARD 2013. HDI vyhrala v kategórii - Poisťovňa priemyslu a podnikateľov. Po dvoch tretích miestach v rokoch 2011 a 2012, tak prišlo absolútne víťazstvo. TASR, ktorá je mediálnym partnerom SIBAF AWARD 2013, sa vo VIP salóniku hotela DoubleTree by Hilton Bratislava porozprávala s riaditeľom slovenskej pobočky poisťovne HDI Versicherung AG Milanom Fleischhackerom. Na portáli Teraz.sk prinesieme rozhovory aj s ďalšími víťazmi SIBAF.

Pán Fleischhacker, gratulujeme Vám k prvému miestu v ankete SIBAF AWARD 2013 v kategórii Poisťovňa priemyslu a podnikateľov. Čo pre Vás toto ocenenie znamená a na aké miesto ho radíte?

SIBAF AWARD 2013 je pre nás veľmi dôležité ocenenie a veľmi si ho ceníme. Je to jedna z mála súťaží, v ktorej môžeme dostať relevantný feedback z trhu. Našim hlavným distribučným kanálom sú sprostredkovatelia a práve od nich dostávame túto spätnú väzbu. O ocenení pre najlepšiu poisťovňu roka v oblasti priemyslu rozhodujú predovšetkým sprostredkovatelia, ktorí sa touto kategóriou poisťovania zaoberajú.

Tešíme sa z toho, že sme anketu vyhrali a zároveň je to pre nás signál, že sme na dobrej ceste. Keby sme robili chyby v servise, ktorý poskytujeme, určite by sa to odzrkadlilo aj na hodnotení. Z tohto pohľadu je pre nás tiež veľmi dôležité, aby sme na sebe ďalej pracovali a prišli s ďalšími zlepšeniami, ktoré budú v prospech klientov. A v neposlednom rade je to pre nás záväzok, aby sme víťazstvo v budúcom roku obhájili.

Poisťovňa HDI je úzko špecifická poisťovacia spoločnosť, ktorá má na Slovensku veľmi malé zastúpenie. Mohli by ste bližšie opísať jej začiatky a činnosť na Slovensku?

Naša spoločnosť nadviazala na činnosť poisťovne Gerling, ktorá bola na Slovensku založená formou obchodného zastupiteľstva už v roku 1994. Vtedy to umožňoval zákon, ktorý sa však neskôr zmenil. Od roku 1997 začala preto namiesto neho pôsobiť akciová spoločnosť Poisťovňa Gerling Slovensko, ktorá po finančných problémoch koncernu Gerling a jeho kúpe poisťovňou HDI v Nemecku bola v roku 2007 premenovaná aj na Slovensku na HDI-Gerling. O rok neskôr bola formálne založená pobočka rakúskej poisťovne HDI Versicherung AG na Slovensku. Istý čas existovali na Slovensku paralelne akciová spoločnosť HDI-Gerling i pobočka HDI. Do tejto situácie som prišiel ja a v júni 2009 bola dokončená cezhraničná fúzia, ktorej výsledkom bolo, že poistný kmeň akciovej spoločnosti bol pretransformovaný na poisťovňu HDI vo Viedni a následne vyčlenený na jej pobočku v Bratislave. Principiálne tu bola nejaká činnosť už v 90. rokoch a pomerne úspešné podnikateľské aktivity, zaujímavé výsledky a stúpajúce renomé v segmente priemyselného poistenia po roku 2000. Na to sa nadviazalo - prevzal sa kmeň, produkty a stratégia spoločnosti. (nasledujúca veta v pôvodnom texte je vypustená)

Málokto vie, že HDI je súčasťou koncernu Talanx, ktorý je treťou najväčšou poisťovacou skupinou v Nemecku. Je to multibrandová skupina, má teda vo svojom portfóliu viacero značiek a k nim patria i HDI a HDI-Gerling.

Aké boli začiatky HDI na Slovensku?

Ja som prišiel do spoločnosti HDI vo finálnom štádiu, keď už stála na pevných základoch. Začiatky neboli veľmi komplikované. Samozrejme, akákoľvek cezhraničná fúzia je zložitý proces a museli sme to riešiť po právnej aj organizačnej stránke. Museli sme skĺbiť a koordinovať lokálne záujmy so zahraničnými.

Aj ocenenie svedčí bezpochyby o tom, že patríte k lídrom. Čo vás dostáva pred konkurenciu?

Z môjho pohľadu ide hlavne o individuálny prístup ku klientom, ktorý deklarujeme. V konečnom dôsledku naši klienti ocenia, keď dostanú promptnú a kvalitnú službu od konkrétneho človeka a ktorá navyše kryje ich potrebu. Nie je to nejaké paušálne riešenie. Na konkrétnu situáciu dostanú konkrétne riešenie. A to je to, čo hovorí v náš prospech a preto HDI vyhráva takéto súťaže.

Riaditeľ slovenskej pobočky poisťovne HDI Versicherung AG Milan Fleischhacker.
Foto: TERAZ.sk/Martin Bauman
Ktorý produkt z Vášho portfólia Vám prináša najväčší úspech?

V oblasti majetkového poistenia máme veľmi dobré allriskové poistenie, kde je krytie všetkých rizík. V tomto smere určite patrí medzi najširšie a najlepšie na Slovensku. V oblasti zodpovednosti za škodu vieme poskytnúť riešenia pre veľké poistné sumy. Poistenie dopravy vieme zabezpečiť po celom svete, bez ohľadu na dopravný prostriedok.

Aké maximálne krytie dokáže spoločnosť HDI klientovi poskytnúť?

To sa ťažko špecifikuje, keďže v poistení majetku pracujeme s inými hodnotami, v poistení dopravy tiež a poistení zodpovednosti za škodu zase operujeme s fixnými hodnotami, ktoré si zadáva klient. Nedá sa to určiť bez nadväznosti na konkrétny druh poistenia. Ale HDI určite vie pracovať s veľmi vysokými hodnotami.

Akým spôsobom uvádzate svoje produkty na trh?

Väčšinou sa snažíme použivať produkty, ktoré sú typické pre naše prostredie. V niektorých prípadoch adaptujeme zahraničné produkty. To je v takých prípadoch, kde ten produkt v rámci Slovenska nie je k dispozícii, kde aj naša konkurencia preberá riešenia zo zahraničia.

Aké distribučné kanály používate?

Spolupracujeme vyslovene s externými sprostredkovateľmi. Spolupráca je výborná. Na Slovensku je tento sektor na veľmi dobrej úrovni. Ľudia v tejto brandži sú profesionáli.

Ako postupujete pri likvidácii poistných udalostí?

Na likvidáciu poistných udalostí máme odborníkov, ktorí sú priamo z našej spoločnosti. Tak isto sa môžeme spoliehať na likvidátorov z Viedne. Čo sa týka obhliadok pri väčšej frekvencii, tak využívame aj externých partnerov na obhliadky. Ale samotnú likvidáciu a vyšetrenie si robí naša poisťovňa sama.

Ako eliminujete riziká, akými sú napríklad poistné podvody?

Dobre fungujúca poisťovňa musí mať túto problematiku zvládnutú natoľko, aby pre ňu poistné podvody nepredstavovali významnejšiu hrozbu. Podľa môjho názoru zaoberať sa poistným podvodom až vo fáze riešenia konkrétnej škody je neskoro. Efektívna eliminácia poistného podvodu u nás znamená mať toto potenciálne riziko pod kontrolou v každej fáze spolupráce s klientom - teda zhodnotením rizika už pri vstupe do poistenia, pravidelným rizikovým manažmentom počas trvania poistenia a profesionálnym vyšetrením škodovej udalosti. Toto všetko realizujeme predovšetkým s využitím vlastného know-how. Aj keď je početnosť pokusov o poistný podvod v segmente priemyselného poistenia relatívne nízka, určite ju nepodceňujeme.

Ako na podnikanie spoločnosti vplýva súčasná ekonomická situácia na Slovensku, ale aj vo svete?

Počas krízy tu situácia nebola jednoduchá. Pretože naši klienti a potenciálni klienti šetrili náklady, nútilo ich k tomu aj ekonomické prostredie. To sa prejavilo aj na potrebách poistenia. Bežné bolo, že sa znižovali poistné sumy. Klienti tiež šetrili na špecifických druhoch poistenia. Pre nás poisťovne znamenala kríza pokles obchodných príležitosti.

Aká je momentálna ekonomická situácia? Vidíte v rámci poisťovne priestor na rast?

Mám pocit, že situácia sa mierne zlepšuje, no nechcem to zakríknuť. Z mojej pozície si ani netrúfam vyslovovať nejaké ekonomické prognózy. Samotný poistný trh je stagnujúci. V neživotnom poistení je stagnácia zrejmá, dokonca až s mierne klesajúcou tendenciou. Každá poisťovňa čaká na pozitívny obrat.

Aké sú Vaše hospodárske výsledky v končiacom roku 2013?

V rámci možností, ktoré sme na Slovensku mali, má naša poisťovňa za sebou pomerne úspešný rok. Nechcem predbiehať, lebo konečné čísla ešte nemám k dispozícii, no mám pocit, že aj po finančnej aj podnikateľskej stránke bol ten rok úspešnejší ako rok 2012 a očakávame ďalšie zlepšenie.

Riaditeľ slovenskej pobočky poisťovne HDI Versicherung AG Milan Fleischhacker.
Foto: TERAZ.sk/Martin Bauman
Aké má plány na slovenskom poisťovacom trhu HDI v ďalších rokoch?

Pre HDI je dôležité udržať si pozíciu na trhu. No predpokladám, že skôr či neskôr príde aj rozširovanie cieľového segmentu. To znamená, že sa dostaneme aj k poisťovaniu motorových vozidiel, stredných a menších rizík. Ak to umožní prostredie trhu a legislatíva a neudejú sa veľké ekonomické zmeny. V súčasnosti sa ale chceme venovať segmentu, v ktorom sme lídrom a to je poistenie priemyslu. So všetkými produktmi, ktoré ponúkame, sa chceme zaradiť medzi absolútnych lídrov na trhu. V oblasti, v ktorej podnikáme, nemáme ani inú šancu.

A aké sú Vaše osobné vízie a plány v rámci spoločnosti HDI na Slovensku?

Očakávam poisťovanie zaujímavých rizík, stretnutia a možnosti ponúknuť naše služby zaujímavým klientom. Chceli by sme rozšíriť náš kmeň, osloviť viacerých klientov, zlepšovať spoluprácu s partnermi, rozšíriť produktové portfólio a chceme ísť do oblasti poisťovania, kde možno nie každá poisťovňa cíti uplatnenie. Základom je ale stratégia, ktorú máme danú. Ide o majetkové, zodpovednostné a dopravné poistenie. Nebránime sa ale ani nejakej špecializácii, hlavne keď sme súčasťou veľkého koncernu.HDI patrí k inovatívnym a najrýchlejšie sa rozvíjajúcim poisťovacím spoločnostiam. Rakúsky HDI Versicherung AG je dcérskou spoločnosťou HDI-Gerling Industrie Versicherung AG a zároveň súčasťou skupiny Talanx Group. Talnax patrí s príjmami z predpísaného poistného 26,7 mld. eur (údaj za rok 2012), s viac ako 22-tisíc zamestnancami k najväčším poisťovacím skupinám v Nemecku a Európe. HDI Austrii s pobočkami v Česku, Maďarsku a na Slovensku sa podarilo vytvoriť objem poistného vo výške 191, 3 mil. eur.

Spoločnosť HDI sa zaoberá retailovým poistením, ktoré zaberá polovicu jej portfólia. Druhú polovicu poistenia predstavuje korporátne poistenie. V Rakúsku patrí HDI k lídrom v oblasti poistenia priemyslu a podnikateľov. V rovnakom segmente získala prvé miesto aj na Slovensku v ankete SIBAF AWARD 2013. Na Slovensku Pobočka HDI Versicherung AG prevzala dňa 10. júna 2009 kmeň bývalej Poisťovne HDI-Gerling Slovensko, a.s..