< sekcia Ekonomika

Poisťovne kryjú ženy na pobyte v zahraničí do 26. týždňa tehotenstva

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Väčšina lekárov podľa Trajboldovej pripomína, že najvhodnejším termínom na dovolenku pre tehotnú ženu je druhý trimester, keď je tehotenstvo najstabilnejšie.

Bratislava 14. septembra (TASR) – Poisťovne štandardne kryjú ošetrenie zdravotných komplikácií tehotných žien počas pobytu v zahraničí do 26. týždňa tehotenstva. Znamená to, že náklady na ambulantné ošetrenie, prevoz do najbližšej nemocnice, ako aj hospitalizáciu budúcej matky napríklad počas dovolenky do tohto obdobia tehotenstva uhradí poisťovňa.

V prípade, že je tehotná žena hospitalizovaná dlhšie ako 10 dní, v rámci liečebných nákladov má nárok aj na návštevu blízkej osoby, ktorej poisťovňa preplatí cestu a nocľah. Ak o tom rozhodne lekár, budúca matka má tiež nárok na transport domov. Nie vždy je to však pre komplikácie možné. "Preto by si mali tehotné pred cestou dôkladne skontrolovať, či a ako majú v rámci cestovného poistenia kryté aj tehotenstvo. Ich pobyt v zahraničí sa totiž môže nečakane predĺžiť aj pre to, že z dôvodu komplikácií prevoz domov nie je možný," uviedla manažérka produktov poistenia osôb v poisťovni Uniqa Eva Trajboldová.

Väčšina lekárov podľa nej pripomína, že najvhodnejším termínom na dovolenku pre tehotnú ženu je druhý trimester, keď je tehotenstvo najstabilnejšie. Vo väčšine poisťovní aj preto pre úhradu všetkých nákladov na ošetrenie zdravotných komplikácií súvisiacich s tehotenstvom štandardne platí medzník 26. týždeň. Po tomto termíne si budúca mamička hradí akékoľvek ošetrenie súvisiace s graviditou sama.

"Táto výluka po 26. týždni sa však týka iba liečebných nákladov súvisiacich s komplikáciami v tehotenstve. Samozrejme, všetky ostatné ošetrenia či hospitalizácia v prípade úrazu či choroby sú normálne hradené z liečebných nákladov v rámci cestovného poistenia," vysvetlila Trajboldová.

Čo sa týka liečebných nákladov, cestovné poistenie kryje len ošetrenie akútnych komplikácií v tehotenstve, nie preventívne vyšetrenia, ktoré mohla tehotná žena absolvovať aj doma. "Ošetrenia súvisiace s rizikovým tehotenstvom bez súhlasu lekára pred cestou, ako aj samotný pôrod sú vo výlukách a nie sú poistením kryté. Tiež aj laboratórne a ultrazvukovú vyšetrenia na zistenie tehotenstva, preventívne prehliadky a pravidelné kontrolné vyšetrenia či náklady spojené so zámerným ukončením tehotenstva," pokračovala Trajboldová.

Tehotné ženy by si teda podľa jej slov mali dovolenku naplánovať mimo termínov povinných prehliadok a nespoliehať sa, že ultrazvuk alebo pravidelnú kontrolu absolvujú v zdravotníckom zariadení na dovolenke. Cestu by mali zvážiť aj v záverečnom štádiu tehotenstva, pretože pôrod sa môže ohlásiť nečakane a žena vtedy potrebuje dôkladnú zdravotnú starostlivosť.

Ak sa však stane, že žena nečakane porodí v zahraničí, nemusí sa obávať, pokiaľ má Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Ten jej garantuje zdravotnú starostlivosť v rovnakom rozsahu, ako má v krajine domáci občan. Aj keď náklady na pôrod v zahraničí komerčné cestovné poistenie nekryje, v krajinách EÚ pomôže práve EPZP, na základe ktorého pôrod v členskom štáte EÚ uhradí slovenská zdravotná poisťovňa do výšky ceny pôrodu na Slovensku.