< sekcia Ekonomika

Poisťovne urýchlene riešia prípady v súvislosti s tragédiou v Prešove

Na snímke interiér bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove, ktorý poškodil piatkový (6. decembra) výbuch plynu. Foto: TASR - KR HaZZ v Prešove

Poisťovňa Generali je poisťovateľom personálneho poistenia majetku niekoľkých bytov nachádzajúcich sa priamo v zasiahnutom paneláku, ako aj v okolitých bytových domoch.

Bratislava 9. decembra (TASR) - Takmer všetky komerčné poisťovne riešia klientov zasiahnutým explóziou v Prešove (6. 12.) poistné plnenie v zrýchlenom režime.

Poisťovňa Generali je poisťovateľom personálneho poistenia majetku niekoľkých bytov nachádzajúcich sa priamo v zasiahnutom paneláku, ako aj v okolitých bytových domoch. Okrem toho má prešovský panelák, ktorý v piatok zasiahol výbuch, uzatvorené poistenie bytového domu v tejto poisťovni.

"Situáciu intenzívne riešime so správcom bytového domu, ktorého sme ešte v piatok kontaktovali. Poistná udalosť, ktorá sa stala v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove, je momentálne predmetom šetrenia. Aktuálne na mieste sa realizujú procesné úkony za prítomnosti správcu bytového domu a zástupcov našej poisťovne," uviedla Katarína Kukurová, hovorkyňa poisťovne.

Podľa nej ešte v piatok kontaktovali aj individuálnych klientov z domu zasiahnutého touto tragédiou, a to formou SMS správy, v ktorej ich ubezpečili, že poisťovňa je pripravená im poskytnúť okamžitú súčinnosť. Do pondelka bolo poisťovni nahlásených v súvislosti s výbuchom v prešovskom paneláku 9 poistných udalostí. Ide najmä o škody z poistenia personálneho majetku.

Poisťovňa Kooperativa pri riešení škôd vyplývajúcich z tejto nešťastnej udalosti postupuje individuálne s prihliadnutím na ľudský rozmer tejto tragédie. Pri takýchto udalostiach poisťovňa, v prípade, že si to situácia vyžaduje, poškodeným klientom vypláca zálohy.

"Odporúčame klientom, ktorí ešte škody nenahlásili, aby tak urobili čo najskôr na telefónnom čísle 0850 111 577. Poisťovňa svojim klientom po nahlásení škody poskytne prioritné a zrýchlené riešenie týchto škôd. Poškodených klientov kontaktujeme do 1 hodiny po nahlásení škody, s cieľom dohodnúť si individuálny postup v prípade ich škody. V prípade menších škôd, ako napr. poškodenia zasklenia okien a dverí v dôsledku výbuchu, poisťovňa bude likvidovať jednotlivé nároky bez obhliadky, po doložení fotodokumentácie, faktúry za opravu a čísla účtu na poskytnutie poistného plnenia, ktoré poisťovňa poskytne v zmysle príslušnej poistnej zmluvy bezodkladne," informuje Kooperativa.

Škody postupne nahlasujú aj klienti Uniqa poisťovne. Poisťovňa odporúča, podľa informácií, ktoré poskytla TASR, aby klienti čo najskôr nahlásili škody online na webstránke poisťovne 24 hodín denne, alebo telefonicky na call centre počas prevádzkového času v pondelok až v piatok od 8.00 do 18.00 h. "Naši likvidátori budú následne kontaktovať každého poškodeného telefonicky a dohodnú s ním ďalší postup. Uniqa je pripravená riešiť nahlásené poistné udalosti bez zbytočnej byrokracie v zrýchlenom konaní," informuje poisťovňa.

Menšie škody, ako sú napríklad opravy presklenia okien, bude poisťovňa likvidovať bez obhliadky. Po nahlásení škody online alebo na call centre stačí, ak klienti pošlú do poisťovne fotografie alebo videodokumentáciu poškodeného majetku a účet za opravu.

V takýchto mimoriadnych situáciách vie klientom pomôcť aj asistenčná služba k poisteniu majetku. Klienti sa na ňu môžu obrátiť so žiadosťou o pomoc 24 hodín denne. Môžu ju využiť najmä ľudia z domov, ktoré susedia s poškodenou bytovkou a boli tiež výbuchom poškodené. V rámci limitov plnenia pri riešení stavu núdze asistenčná služba zaistí okamžitú pomoc. Ide napríklad o príjazd zmluvného dodávateľa na miesto udalosti a práce dodávateľa, ktoré sú spojené s odstránením príčiny stavu núdze (oprava presklenia okien, elektroinštalácie a pod.).