Quantcast
< sekcia Ekonomika

Poľnohospodári a potravinári majú posledný deň na nahlásenie zásob

Na snímke budova, v ktorej sídli Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Dobrovičovej ulici v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Ohlasovacia povinnosť sa počas trvania mimoriadnej situácie, ale tiež výnimočného a núdzového stavu, týka aj vývozu poľnohospodárskych a potravinárskych komodít nad 400 ton.

Bratislava 10. augusta (TASR) - V stredu uplynie aktuálny termín na nahlásenie skladových zásob základných poľnohospodárskych komodít. Upozornilo na to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

V podmienkach platnej mimoriadnej situácie si majú poľnohospodári a potravinári plniť túto oznamovaciu povinnosť vždy k 10. dňu kalendárneho mesiaca. Stav skladových zásob komodít nahlasujú prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke ministerstva.

"Na základe nahlásených objemov bude mať agrorezort prehľad o tom, aké množstvá základných obilnín a olejnín sa v skladoch na Slovensku nachádzajú. V prípade, že by došlo k situácii vedúcej k potenciálnemu ohrozeniu potravinovej bezpečnosti, MPRV bude môcť na základe zozbieraných dát podniknúť ďalšie kroky, napríklad iniciovať výkup komodít pre Správu štátnych hmotných rezerv SR," priblížil agrorezort.

Ohlasovacia povinnosť sa počas trvania mimoriadnej situácie, ale tiež výnimočného a núdzového stavu, týka aj vývozu poľnohospodárskych a potravinárskych komodít nad 400 ton. Plánovaný export je potrebné prostredníctvom elektronického formulára nahlásiť do 10. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý bezprostredne predchádza mesiacu, v ktorom má byť komodita vyvezená.

"Na základe tohto oznámenia rezort posúdi, či vývozom komodity neklesnú na Slovensku jej skladové zásoby pod kritickú hodnotu," zdôraznilo ministerstvo. Zoznam poľnohospodárskych a potravinárskych komodít a kritickú hodnotu ich skladových zásob nevyhnutných na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu určuje príslušná vyhláška.