< sekcia Ekonomika

Poľnohospodárstvo v roku 2020 dosiahlo zisk pred zdanením 63,2 mil.eur

Foto: TASR/Henrich Mišovič

Agrorezort v správe priblížil, že takmer 72 % finančnej podpory slovenského poľnohospodárstva bola poskytovaná zo zdrojov EÚ a časť výdavkov bola spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu SR.

Bratislava 14. októbra (TASR) - Poľnohospodárstvo podľa predbežných údajov dosiahlo za rok 2020 kladný výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 63,2 milióna eur. Výnosy poľnohospodárstva vlani medziročne stúpli o 0,3 % na 3,016 miliardy eur, náklady o 0,5 % na 2,952 miliardy eur.

Ako ďalej vyplýva z tzv. zelenej správy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú vo štvrtok prerokovala a schválila vláda, medziročne sa úroveň zisku znížila o 5,1 % pod vplyvom zníženia tržieb, najmä výrobkov živočíšnej výroby, pretože tržby za rastlinné výrobky sa zvýšili.

Rozhodujúcu úlohu v ekonomike poľnohospodárskych podnikov mali podľa MPRV podpory, ktoré predstavujú stabilizačnú zložku príjmov poľnohospodárov a bez nich by bola väčšina podnikov stratová.

Agrorezort v správe priblížil, že takmer 72 % finančnej podpory slovenského poľnohospodárstva bola poskytovaná zo zdrojov EÚ a časť výdavkov bola spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu SR.

Podiel celkových podpôr na výnosoch dosiahol 30,1 % a priamych platieb 14,9 %. Pretrvávali naďalej diferencie medzi úrovňou podpôr slovenského poľnohospodárstva a poľnohospodárstva krajín EÚ-15.