Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 13. jún 2024
< sekcia Ekonomika

Poplatky pri elektrine sa zvýšia, domácnostiam pomohla vláda

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo

V prípade domácností sa časť koncovej ceny za dodávku elektriny zvýši približne o 5 % a sieťové poplatky ostávajú na rovnakej úrovni ako v roku 2022.

Bratislava 31. decembra (TASR) - Vplyvom nárastu trhových cien elektriny dôjde v budúcom roku k celkovému zvýšeniu sieťových poplatkov v rozmedzí od 42 % pre odberateľov elektriny pripojených na veľmi vysokom napätí až po 64 % pre odberateľov pripojených na nízkom napätí. Netýka sa to domácností a vybraných zraniteľných odberateľov. Informoval o tom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v nadväznosti na rozhodnutie o cenách za sieťové poplatky, ako aj cenách za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov na rok 2023.

"V prípade domácností a vybraných zraniteľných odberateľov, na základe mimoriadnych opatrení vlády SR, sa časť koncovej ceny za dodávku elektriny zvýši približne o 5 % a sieťové poplatky ostávajú na rovnakej úrovni ako v roku 2022. Prijaté mimoriadne opatrenia vlády majú totiž prednosť pred cenovými rozhodnutiami úradu," priblížil hovorca úradu Radoslav Igaz.

Ak sa nezmenia cenové položky mimo regulačného rámca ÚRSO (odvod do Národného jadrového fondu alebo DPH), celková koncová cena elektriny pre domácnosti sa podľa úradu budúci rok zmení iba nepatrne, približne o 2,5 %.

Pri vybraných zraniteľných odberateľoch elektriny, ako sú napríklad zariadenia sociálnych služieb či bytové kotolne, majú dodávatelia uplatniť cenníky za dodávku elektriny tak, aby bol medziročný nárast približne rovnaký ako u domácností. Ostatné regulované položky koncovej ceny tiež ostávajú na rovnakej výške ako v roku 2022. "Z tohto dôvodu dopady na koncovú cenu elektriny pre tieto skupiny odberateľov budú podobné ako u domácností," avizoval Igaz.

Pre ostatných odberateľov sa hodnota tarify za prevádzkovanie systému (TPS) na základe rozhodnutia ÚRSO v jednotlivých pásmach koncovej spotreby zvýši o približne 60 % v porovnaní s rokom 2022. Regulované poplatky za prístup a distribúciu elektriny zostávajú na rovnakej úrovni.

Zároveň však výrazne narástli náklady na straty v distribúcii z dôvodu zvýšených cien elektriny nakupovanej pre účely pokrytia fyzických strát v distribúcii. "Výsledkom je nárast poplatku za straty v distribúcii, ktorý tvorí pomerne malú časť celkovej ceny elektriny, o približne 3,5-násobok v porovnaní s rokom 2022," vyčíslil hovorca.

Regulované poplatky za prístup a prenos elektriny, vrátane poplatku za straty v prenose, zostávajú podľa ÚRSO nezmenené v porovnaní s rokom 2022. Tarifa za systémové služby (TSS) narastie o približne 60 % oproti roku 2022, na výšku 10,132 eur za megawatthodinu (MWh).

Uvedené rozhodnutia podľa Igaza reflektujú porozumenie úradu ohľadne aplikácie príslušného nariadenia vlády v podmienkach elektroenergetiky. Upozornil, že ÚRSO nemá kompetenciu na právne záväzný výklad daného naradenia, snahou je však prispieť k lepšej orientácii odberateľov o uplatňovaných cenách a podmienkach v regulovaných odvetviach. "Odporúčame odberateľom pozorne preskúmať uvedené nariadenie vlády, sledovať zverejnené ceny dodávateľov elektriny a dôsledne uplatňovať svoje práva u dodávateľov elektriny," dodal hovorca.