< sekcia Ekonomika

ÚVO a INEKO chcú posilniť nezávislosť úradu

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann

Miroslav Hlivák poukázal na to, že posilnenie nezávislosti úradu je aj v programovom vyhlásení vlády.

Bratislava 24. júna (TASR) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v spolupráci s Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) chce posilniť nezávislosť úradu. Dosiahnuť to plánujú novelou zákona. Návrh chcú predložiť podpredsedovi vlády Štefanovi Holému (Sme rodina), keďže ÚVO po úprave zákona stratil kompetencie pri legislatívnej iniciatíve. Účinnosť návrhu zákona by chcel ÚVO od 1. januára budúceho roka.

"My sme pripravili odborný materiál a ideme do rokovaní o tom, aby sme tento materiál obhájili," skonštatoval predseda ÚVO Miroslav Hlivák v reakcii na otázku o podpore pre tento návrh. Poukázal na to, že posilnenie nezávislosti úradu je aj v programovom vyhlásení vlády.

V súčasnej úprave zákona o verejnom obstarávaní podľa Hliváka chýba úprava statusových požiadaviek predsedu a podpredsedov ÚVO. Tie by mali zahŕňať spôsobilosť na právne úkony, štátne občianstvo SR, bezúhonnosť, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, najmenej päťročnú prax v oblasti verejného obstarávania, ovládanie cudzieho jazyka a previerku Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) minimálne v stupni dôverné.

Požiadavky na členov Rady ÚVO by sa mali podľa Hliváka tiež upraviť. Vypustiť by sa mala požiadavka na občianstvo SR, aby mohli byť členmi aj zahraniční experti, mali by mať tiež previerku NBÚ a ovládať cudzí jazyk. Traja zo šiestich vymenovaných prezidentom, parlamentom a vládou by mali mať právnické alebo ekonomické vysokoškolské vzdelanie.

Kandidátov na voľbu predsedu ÚVO by vyberal a odporúčal gestorský výbor Národnej rady (NR) SR. Parlament následne hlasovaním odporúča kandidátov prezidentovi, a to nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov. Pri zhodnom počte hlasov postupujú viacerí kandidáti k prezidentovi, ktorý vymenuje predsedu. Prezident by podľa návrhu nemusel vymenovať kandidáta na predsedu ÚVO, ak by na to mal závažné dôvody. "Z hľadiska systému bŕzd a protiváh zapájame vo výraznej miere prezidenta SR, ktorý bude mať konečné slovo," poznamenal Hlivák. Zo šiestich členov Rady ÚVO, ktorých v súčasnosti menuje vláda, by zároveň po novom po dvoch vymenovali vládny kabinet, NR SR a prezident.

Zámerom návrhu je tiež presunúť právomoci aj na prezidenta a parlament. V prípade vlády ide totiž podľa riaditeľa INEKO Petra Goliaša o konflikt záujmov. Vláda v súčasnosti tvorí dôležité pozície v úrade, pričom práve ÚVO má vládu kontrolovať. "Vláda má naozaj dominantný vplyv na to, ako funguje úrad podľa zákonných úprav," komentoval súčasnú právnu úpravu.

Upraviť by sa podľa návrhu ÚVO a INEKO malo aj odvolávanie predsedu ÚVO a členov Rady ÚVO. Dôvodom na odvolanie má byť porušenie etických zásad pri výkone funkcie, zrušenie či nepredĺženie osvedčenia NBÚ. Na návrh parlamentu prezident odvoláva predsedu aj pri porušení etických zásad a zákonných povinností pred výkonom funkcie. Pri členoch rady má odvolávať orgán, ktorý ich vymenoval.

V prípade výberových konaní ÚVO navrhuje verejnú výzvu prostredníctvom RTVS, na webovom sídle NR SR a v celoštátnom denníku periodickej tlače. Pri členoch rady to má byť na webe orgánu, ktorý výber organizuje. Upraviť by sa mal aj zoznam dokumentov, ktoré musí uchádzač predložiť. Proces by mal zahŕňať aj verejné vypočutie a zverejnenie kandidátov a ich hodnotenia.

Pre kvalitnejší výkon funkcie sa má zároveň podľa Hliváka zvýšiť plat predsedu, podpredsedov a členov rady. Ich plat by mal byť stanovený v zákone a naviazaný na priemernú mzdu v ekonomike. Nezávislosti úradu má pomôcť aj právomoc predsedu ÚVO vymenovať dvoch podpredsedov či schvaľovať štatút úradu. Rada by zasa mala mať právomoc schvaľovať svoj štatút. V zákone o verejnom obstarávaní by zároveň mala byť podľa Hliváka explicitná úprava nezávislého konania ÚVO. Súčasne navrhuje odpočtovanie činnosti úradu v parlamente a možnosť vystúpiť v pléne NR SR.

Posilnenie transparentnosti pri rozhodovaní Rady ÚVO by sa malo vykonať zverejňovaním zápisnice z hlasovania členov rady na webovom sídle ÚVO. Stanoviť by sa tiež mala rozdielna dĺžka funkčného obdobia členov Rady ÚVO, ak by sa naraz volili minimálne štyria členovia.

Tieto zmeny, ktoré by mali byť uvedené do praxe pri ÚVO, by sa podľa Goliaša mohli stať vzorom aj pre ďalšie kontrolné a regulačné orgány. Ďalším úradom, kde by sa mohli aplikovať úpravy, je Protimonopolný úrad (PMÚ). "PMÚ dnes nefunguje úplne tak, ako by mal, a jeho potenciál na jeho dobré fungovanie je veľmi veľký," dodal.