< sekcia Ekonomika

Dopravný výbor EP schválil dohodu o reforme cestnej prepravy

Na archívnej snímke europarlament. Foto: TASR/AP

Dohoda zahŕňa aj boj proti schránkovým firmám, čo znamená, že podniky cestnej nákladnej dopravy musia v tom členskom štáte EÚ, kde sú registrované, vykazovať aj konkrétnu činnosť.

Brusel 22. januára (TASR) - Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre dopravu a cestovný ruch v utorok večer schválil dohodu o reforme sektora cestnej dopravy, ktorú sa vlani v decembri podarilo vyrokovať vyjednávačom EP a fínskeho predsedníctva v Rade EÚ.

Cieľom revidovaných pravidiel, ktoré zahŕňajú vysielanie šoférov nákladných kamiónov, čas odpočinku vodičov i lepšie presadzovanie pravidiel kabotáže (preprava tovarov dočasne vykonávaná dopravcami, ktorí nie sú rezidentmi v hostiteľskom členskom štáte), je ukončiť prípady narušenia pravidiel hospodárskej súťaže v odvetví cestnej dopravy a poskytnúť vodičom lepšie podmienky na odpočinok.

V dohode medzi inštitúciami EÚ sa zachovávajú súčasné obmedzenia kabotáže (tri prepravné operácie počas siedmich dní), avšak v snahe predísť možným podvodom sa tachografy vozidiel použijú na zaznamenanie každého prechodu hraníc. Takzvanej "systematickej kabotáži" má predísť štvordňové prestávkové obdobie medzi viacerými prepravnými operáciami v tej istej krajine s tým istým vozidlom.

Dohoda zahŕňa aj boj proti schránkovým firmám, čo znamená, že podniky cestnej nákladnej dopravy musia v tom členskom štáte EÚ, kde sú registrované, vykazovať aj konkrétnu činnosť.

Podľa nových pravidiel sa nákladné vozidlá musia vracať do operačného centra spoločnosti každých osem týždňov.

Keďže prevádzkovatelia stále viac využívajú dodávkové vozidlá na poskytovanie medzinárodných dopravných služieb, prevádzkovatelia ľahkých úžitkových vozidiel s hmotnosťou nad 2,5 tony budú tiež podliehať normám EÚ pre dopravcov a budú musieť svoje dodávky vybaviť tachografom.

Pravidlá celoeurópskeho vysielania vodičov prepravných spoločností poskytnú jasný právny rámec, ktorý má zabrániť odlišným vnútroštátnym prístupom a zabezpečiť spravodlivé odmeňovanie vodičov.

Nové pravidlá stanovujú, že vysielanie vodičov sa vzťahuje na kabotáž a medzinárodnú dopravu, s výnimkou tranzitu, dvojstranných operácií a dvojstranných operácií s jedným ďalším naložením alebo vyložením v každom smere.

Dohodnutý text obsahuje aj zmeny, ktoré majú pomôcť zabezpečiť lepšie podmienky odpočinku pre vodičov a umožniť im tráviť viac času doma. To znamená, že prepravné spoločnosti budú musieť organizovať svoje cestovné poriadky tak, aby sa vodiči v medzinárodnej nákladnej doprave mohli pravidelne vracať domov každé tri alebo štyri týždne v závislosti od harmonogramu práce.

Povinný čas odpočinku na konci týždňa sa po novom nebude môcť vykonávať v kabíne nákladného vozidla. Prepravné spoločnosti budú musieť vodičom preplatiť náklady v ubytovacích zariadeniach.

Vo výnimočných prípadoch nové pravidlá umožnia vodičom prekročiť povolený čas pre jazdu, najmä z dôvodu povinného odpočinku, keď sa budú nachádzať blízko domácej základne.

Aby mohla táto dohoda nadobudnúť platnosť, budú ju musieť schváliť ministri EÚ, a potom aj europarlament ako celok počas hlasovania v pléne. Pravidlá vysielania vodičov v nákladnej doprave začnú platiť 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti revidovanej smernice. Pravidlá týkajúce sa obdobia odpočinku vrátane povinného návratu vodičov domov sa budú uplatňovať 20 dní po zverejnení právneho aktu v Úradnom vestníku EÚ.

Spravodajca TASR Jaromír Novak