Quantcast
< sekcia Ekonomika

Poslanci nevzali na vedomie súhrnnú výročnú správu SR za rok 2021

Na snímke poslanci NRSR zľava Juraj Šeliga, Jana Žitňanská a Michal Luciak (všetci nezaradení) počas hlasovania na 78. schôdzi NRSR v Bratislave v stredu 30. novembra 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Hrubý dlh verejnej správy podľa metodiky ESA 2010 k 31. decembru 2021 dosiahol 61.267.350.000 eur (62,2 % HDP).

Bratislava 30. novembra (TASR) - Plénum parlamentu v stredu odmietlo návrh súhrnnej výročnej správy SR za rok 2021 z dielne Ministerstva financií SR. Materiál hovorí, že schodok verejnej správy Slovenskej republiky vykázaný v jednotnej metodike (ESA 2010) pre členské krajiny EÚ dosiahol v minulom roku úroveň 5,5 % hrubého domáceho produktu (HDP).

Celkové príjmy verejnej správy za rok 2021 dosiahli podľa správy 40.274.967.000 eur (40,9 % HDP) a celkové výdavky verejnej správy dosiahli 45.656.370.000 eur (46,3 % HDP), pri vyčíslenom HDP 98.522.981.000 eur.

Hrubý dlh verejnej správy podľa metodiky ESA 2010 k 31. decembru 2021 dosiahol 61.267.350.000 eur (62,2 % HDP). Medziročne sa dlh zvýšil o 6.244.459.000 eur. Štrukturálne saldo dosiahlo v roku 2021 hodnotu -1,5 % HDP a medziročne kleslo o 1,0 percentuálny bod (p. b.) v pomere k HDP.

Hodnota aktív, ako aj pasív súhrnného celku verejnej správy ku koncu minulého roku bola podľa materiálu na úrovni 79.067.837.000 eur (81,3 % HDP) a medziročne sa zvýšili o 4.150.484.000 eur (9,2 % HDP). Z položiek aktív rástla najmä hodnota stavieb o 1.761.855.000 eur (zaradenie dopravných projektov do užívania, diaľnice, cesty, železničné objekty a podobne). Z pasív vzrástli najmä záväzky, ako napríklad vydané štátne dlhopisy o 5.341.572.000 eur. Vlastné imanie vykázané v súhrnnej účtovnej závierke medziročne pokleslo o 12.600.519.000 eur.

Súhrnná výročná správa SR za rok 2021 sa predkladá na základe zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Ide o nelegislatívny materiál, ktorý svojím obsahom faktograficky a vecne dokumentuje vývoj a stav najdôležitejších parametrov verejných financií a ich zložiek podľa subjektov.