Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 3. jún 2023Meniny má Karolína
< sekcia Ekonomika

Poslanci presunuli rozhodnutie o zmenách v dôchodkovom sporení na máj

Ilustračná fotka. Foto: TASR - Martin Baumann

Pri záverečnom hlasovaní vo štvrtok neboli uznášaniaschopní a dohodli sa tak na jeho odložení.

Bratislava 30. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR presunuli rozhodnutie o poslaneckom návrhu novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení na nasledujúcu májovú schôdzu. Pri záverečnom hlasovaní vo štvrtok neboli uznášaniaschopní a dohodli sa tak na jeho odložení.

Sporitelia by mohli mať podľa návrhu kedykoľvek prístup k majetku z dobrovoľných príspevkov v druhom pilieri, nie až po dovŕšení dôchodkového veku. Zároveň by sa mohli zaplatené dobrovoľné príspevky daňovo zvýhodniť.

Novelou chcú poslanci zatraktívniť dobrovoľné sporenie na dôchodok. Sporiteľ by mohol mať prístup k majetku tvorenému z dobrovoľných príspevkov alebo jeho časti v zásade kedykoľvek, nie až dovŕšením dôchodkového veku, a to aj opakovane. Osobitný výber by mala vyplácať dôchodková správcovská spoločnosť, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu. Aj po vyplatení osobitného výberu by mohol sporiteľ ďalej platiť dobrovoľné príspevky na svoj osobný dôchodkový účet.

Daňový stimul navrhli predkladatelia tak, aby nezdaniteľnou časťou základu dane bola suma zaplatených dobrovoľných príspevkov, a to maximálne do výšky 2 % z čiastkového základu dane z príjmov a najviac do výšky 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky.

"Keďže však zavedenie daňového stimulu znamená, že sa štát vzdá časti svojich príjmov, poslanci navrhli, aby zvýšenie flexibility pri čerpaní majetku tvoreného z dobrovoľných príspevkov bolo umožnené iba za podmienky povinnosti zvýšenia základu dane o sumu zaplatených dobrovoľných príspevkov, o ktorú si sporiteľ tento základ dane znížil, a to v prípade, ak by prostriedky cez osobitný výber čerpal pred dovŕšením 55. roku veku," konštatovali predkladatelia v dôvodovej správe.

Poslanci stihli k návrhu odhlasovať viaceré pozmeňujúce návrhy Petra Kremského (OĽANO). Predvolená investičná stratégia by sa mala podľa jedného z nich uplatňovať aj na dobrovoľné príspevky, ak má sporiteľ povinné príspevky v predvolenej investičnej stratégii.

Na programový výber dôchodkových úspor by sa nemala vzťahovať individuálna garancia. Návrh zákona by mal zaviesť nový programový výber časti dôchodkových úspor podľa rozhodnutia sporiteľa. Nie je dôvod, prečo by sporiteľovi mala byť takáto časť dôchodkových úspor garantovaná, argumentoval Kremský.

Dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) by sa mala rozšíriť povinnosť poskytovať stanovené údaje, vrátane osobných údajov, aj Rade pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) a Národnej banke Slovenska (NBS).