< sekcia Ekonomika

Poštová banka žaluje Grécko pre výmenu štátnych dhopisov

Foto: TASR

Podľa dostupných informácií ide doposiaľ o prvú takúto žalobu voči Grécku.

Bratislava 7. mája (TASR) - Poštová banka a jej akcionár spoločnosť Istrokapital SE podali na medzinárodný rozhodcovský súd žalobu proti Grécku pre nútenú výmenu gréckych štátnych dlhopisov, ku ktorej došlo v marci 2012.

Žaloba proti Grécku bola podaná na Medzinárodné stredisko pre riešenie investičných sporov (ICSID) a podľa dostupných informácií ide doposiaľ o prvú takúto žalobu voči Grécku.

"Grécko prijalo opatrenia, ktorými došlo k porušeniu medzinárodných dohôd. Tým nás pripravilo o hodnotu našej investície. Je našou povinnosťou ochraňovať naše investície a bojovať za svoje práva," povedal Marek Tarda, generálny riaditeľ Poštovej banky.

Stratu banky z gréckych dlhopisov vyrovnal akcionár Istrokapital SE.

Grécko prijalo vnútroštátnu legislatívu, ktorá jednostranne a spätne zmenila emisné podmienky štátnych dlhopisov. Žiadna iná krajina neprijala takéto opatrenia v súvislosti s reštrukturalizáciou vlastného dlhu.

Poštová banka a spoločnosť Istrokapital SE tvrdia, že takýto postup predstavuje porušenie povinností Grécka vyplývajúcich z platných dvojstranných investičných dohôd, ktoré má Grécko uzatvorené so Slovenskom a s Cyprom. Tie garantujú spravodlivé a rovné zaobchádzanie s investormi.

Poštovú banku a Istrokapital SE zastupujú v rozhodcovskom konaní americká medzinárodná advokátska kancelária Debevoise & Plimpton LLP pod vedením Davida W. Rivkina a Catherine M. Amirfar a pražská advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners pod vedením Mareka Vojáčeka a Dušana Sedláčka.