< sekcia Ekonomika

Postupy pri nakladaní s núdzovými zásobami ropy sa upravia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo

Základným cieľom návrhu zákona je podľa Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR transponovať do návrhu zákona eurosmernicu.

Bratislava 24. apríla (TASR) - Postupy pri nakladaní s núdzovými zásobami ropy sa upravia. Vyplýva to z návrhu novely zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze, ktorú v stredu schválil vládny kabinet.

Základným cieľom návrhu zákona je podľa Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR transponovať do návrhu zákona eurosmernicu. Slovenskej republike zo smernice vyplýva povinnosť prijať a uverejniť zákon potrebný na dosiahnutie súladu s legislatívnym právnym aktom EÚ s platnosťou najneskôr do 19. októbra 2019 a účinnosťou najneskôr od 1. januára 2020.

"Okrem toho doterajšia aplikačná prax, ako aj výsledky previerky núdzovej pripravenosti Slovenskej republiky v sektore energetiky vykonanej Medzinárodnou energetickou agentúrou v dňoch 30. septembra až 1. októbra 2015 v Bratislave, ukázali potrebu úpravy niektorých administratívnych postupov v záujme efektívnejšieho štátneho dozoru nad núdzovými zásobami ropy a ropných výrobkov, ako aj potrebu väčšieho dôrazu na núdzové plánovanie, s cieľom lepšej pripravenosti Slovenskej republiky na riešenie výpadkov dodávok ropy a ropných výrobkov," priblížila SŠHR SR.

Navrhovanou právnou úpravou sa tak podľa SŠHR SR odstraňuje vybraný okruh aplikačných a interpretačných problémov, ktoré sa vyskytli v praxi pri nakladaní s núdzovými zásobami ropy a ropných výrobkov.