< sekcia Ekonomika

Posudzovanie nároku na rodičovský príspevok patrí na úrady práce

Sociálna poisťovňa Foto: TASR/Martin Baumann

Čo sa týka potvrdení vystavovaných Sociálnou poisťovňou, na požiadanie ich po zániku nároku na materské vystaví ktorákoľvek pobočka poisťovne na počkanie.

Bratislava 14. januára (TASR) - V súvislosti so zvýšením rodičovského príspevku od januára 2020, zaznamenáva v týchto dňoch Sociálna poisťovňa zvýšený počet žiadostí o vystavenie potvrdenia o poberaní dávky materské. Takéto potvrdenie je potrebné doložiť k žiadosti o rodičovský príspevok. Poisťovňa upozorňuje, že vystaviť ho možno až po ukončení poberania dávky materské, resp. po zániku nároku na túto dávku.

"Posudzovanie nároku na rodičovský príspevok patrí do pôsobnosti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, nepriznáva ani nevypláca ho Sociálna poisťovňa, všetky otázky o samotnom rodičovskom príspevku je preto potrebné adresovať príslušnému úradu," informuje hovorca poisťovne Peter Višváder.

Čo sa týka potvrdení vystavovaných Sociálnou poisťovňou, na požiadanie ich po zániku nároku na materské vystaví ktorákoľvek pobočka poisťovne na počkanie. Pre účely nároku na rodičovský príspevok nie je možné takéto potvrdenie vystaviť skôr.

O potvrdenie možno požiadať tiež telefonicky alebo e-mailom, v takom prípade bude potvrdenie odoslané poštou na adresu žiadateľa. Kontakty na pobočky Sociálnej poisťovne sú zverejnené na webovej stránke www.socpoist.sk.