Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 21. marec 2023Meniny má Blahoslav
< sekcia Ekonomika

Potravinári potrebujú investovať do technickej a technologickej obnovy

Odznelo to dnes v Bratislave na rokovaní Únie potravinárov Slovenska (ÚPS).

Bratislava 3. decembra (TASR) - Potravinársky priemysel potrebuje investovať do technickej a technologickej obnovy a modernizácie, preto je nevyhnutné v nasledujúcom programovacom období v maximálnej možnej miere zabezpečiť podporu jeho investícií. Odznelo to dnes v Bratislave na rokovaní Únie potravinárov Slovenska (ÚPS), ktorá je súčasťou Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).

"Výrobné kapacity sú vo viacerých prípadoch zastarané, s vysokou spotrebou energie a bez výraznejších inovácií. Finančné prostriedky, doteraz čerpané z Programu rozvoja vidieka (PRV) SR, boli zväčša investované do obnovy primárnych výrobných kapacít a bez diverzifikácie a orientácie výroby viac na špeciality ako na komodity," konštatoval predseda ÚPS a podpredseda SPPK pre potravinárstvo a obchod Dušan Janíček.

Potravinársky priemysel podľa neho nemá dostatočné prepojenie na výsledky vedy a výskumu, čo tiež negatívne ovplyvňuje jeho inovačné schopnosti a posun ku kvalitatívne novým a funkčným potravinám. "Je preto nevyhnutné zabezpečiť jeho primeranú investičnú podporu v novom programovacom období s cieľom dosiahnuť výrobu výrobkov s vyššou pridanou hodnotou a inovatívnym potenciálom."

ÚPS v tejto súvislosti považuje za dôležité, aby podporné prostriedky, predbežne vyčlenené v rámci PRV SR na investície do hmotného majetku, ktoré sa týkajú spracovania poľnohospodárskych výrobkov a uvádzania potravín na trh, naozaj smerovali do potravinárskeho priemyslu. Potravinári sú presvedčení, že alokovaná čiastka 161 miliónov eur na roky 2014 až 2020 nebude dostatočná a mala by sa zvýšiť. Rovnako by sa mali jasnejšie vymedziť a definovať vedením agrorezortu viackrát avizované možnosti podpôr výrobcov potravín aj z iných programov využívajúcich zdroje EÚ.

"Pri snahách o upevňovanie pozícií potravinárskeho priemyslu bude dôležité zlepšenie odbytu jeho produkcie. Hoci sa výrobcovia snažia zintenzívňovať vzťahy s obchodnými reťazcami, z hľadiska reálnych efektov sú stále len na začiatku tejto cesty. Rokovania medzi predajnými sieťami a dodávateľmi potravín naďalej výrazne ovplyvňuje dominantné postavenie obchodu. Ak sa má zvýšiť predajnosť domácich potravín, v budúcnosti musia byť vyváženejšie vzťahy medzi jednotlivými článkami potravinovej vertikály. Inak nebudú mať tieto procesy potrebnú dynamiku a domáca produkcia bude stále v nevýhodnom postavení," dodal Janíček.

TASR informoval tlačový hovorca SPPK Stanislav Nemec.