< sekcia Ekonomika

Pôdohospodárska platobná agentúra vytvorila novú sekciu

Na archívnej snímke generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jozef Kiss. Foto: TASR - Martin Baumann

Pôdohospodárska platobná agentúra už nikdy nesmie zopakovať svoju minulosť. Musí byť dôveryhodným partnerom pre poľnohospodárov a náš vidiek, uviedol generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss.

Bratislava 4. decembra (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznámila vytvorenie novej sekcie riadenia rizík a prevencie protispoločenskej činnosti.

Ako ďalej informovala, vďaka získaniu trvalej akreditácie môže platobná agentúra prijímať nové protikorupčné opatrenia, ktoré garantujú, že sa stane dôveryhodnou a transparentnou inštitúciou. Dôkazom je vytvorenie novej sekcie riadenia rizík a prevencie protispoločenskej činnosti. Táto sekcia bude úzko spolupracovať s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), s Európskou prokuratúrou (EPPO), Generálnou prokuratúrou SR a s orgánmi činnými v trestnom konaní.

"Pôdohospodárska platobná agentúra už nikdy nesmie zopakovať svoju minulosť. Musí byť dôveryhodným partnerom pre poľnohospodárov a náš vidiek," uviedol generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss.

Nové nastavenia procesov, rovnako aj prijímanie efektívnych opatrení v PPA, hodnotia európske inštitúcie podľa neho veľmi pozitívne. Predovšetkým zmeny v oblastiach konfliktu záujmov, rizikovej činnosti, korupcie a protispoločenskej činnosti.

Podčiarkol, že PPA pripravuje aj memorandum o spolupráci s Finančnou správou v oblasti poskytovania informácií o podnikateľských subjektoch a plnení si povinností voči štátu.

Dodal, že platobná agentúra poskytuje priestor na nahlasovanie korupčných či protispoločenských aktivít. Mailové adresy, na ktoré môže verejnosť takúto činnosť nahlasovať, sú korupcia@apa.sk, ako aj protispolocenskacinnost@apa.sk .