< sekcia Ekonomika

Pracovníci agrosektora budú pri druhej vlne COVID-19 viac chránení

Ilustračné foto. Foto: TASR - Svätopluk Písecký

MPRV SR sa spolu s ďalšími rezortmi a zainteresovanými partnermi pripravuje na druhú vlnu vývoja ochorenia COVID-19 na Slovensku.

Bratislava 13. augusta (TASR) – Pracovníci v poľnohospodárstve patria podľa najnovšieho pandemického plánu medzi rizikové profesie. Rozhodla o tom Pandemická komisia vlády SR, ktorá schválila nový pandemický plán v súvislosti s možným vývojom druhej fázy ochorenia COVID-19 na Slovensku. Informoval o tom Andrej Wallner z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

Priblížil, že MPRV SR sa spolu s ďalšími rezortmi a zainteresovanými partnermi pripravuje na druhú vlnu vývoja ochorenia COVID-19 na Slovensku. S cieľom nastaviť opatrenia čo najlepšie, ako aj eliminovať možné riziká a negatívne dosahy zasadala Pandemická komisia vlády SR.

Zdôraznil, že nový pandemický plán, ktorý komisia schválila, rozšíril tzv. rizikové skupiny obyvateľstva, a to o pracovníkov v poľnohospodárstve. Ide konkrétne o profesie veterinárnych lekárov, ošetrovateľov zvierat a pracovníkov v potravinárskom priemysle.

V praxi to podľa neho bude znamenať, že v prípade ochorenia budú mať títo zamestnanci prednostné právo na vyšetrenie, nárok na používanie ochranných osobných pracovných prostriedkov (OOPP) kategórie FFP3 a ďalšie.

Uviedol, že SR sa aktuálne nachádza v prvej fáze a MPRV SR preto realizuje činnosti protiepidemických opatrení v rámci svojej pôsobnosti. Predovšetkým ide o nákup a zabezpečenie OOPP pre potreby rezortu, ako aj komunikácia s operačným strediskom Pandemickej komisie vlády SR.

Dodal, že agrorezort vďaka tomu dokáže zabezpečiť aktívne fungovanie sektora a poľnohospodárskej prvovýroby v prípade druhej vlny ochorenia COVID-19 na Slovensku.