Quantcast
< sekcia Ekonomika

Pracujúci aj s dôchodcami tvoria v Košickom kraji podiel 39,7 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Podľa postavenia je v pozícii zamestnanca 76,92 % pracujúcich, podnikateľov je 11,66 %.

Košice 7. augusta (TASR) - Zo 782.216 obyvateľov Košického kraja je 274.519 pracujúcich, čo predstavuje 35,1 %. Ďalších 36.199 osôb sú pracujúci dôchodcovia, čo je 4,63 %. Vyplýva to zo zverejnených dát Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021, analyzujúcich ekonomické ukazovatele.

V týchto číslach kraj zaostáva za celoslovenským priemerom, kde podiel pracujúcich je 39,86 % a pracujúcich dôchodcov 5,68 %. Počet nezamestnaných v Košickom kraji určilo sčítanie na 45.177 ľudí s podielom 5,78 % (priemer za SR bol 4,25 %). Dôchodcov je 146.014, čo znamená 18,67 %.

Najviac ľudí v Košickom kraji pracuje v priemyselnej výrobe –15,09 %, ďalej je to veľkoobchod, maloobchod a oprava motorových vozidiel - 12,37 %. Ďalšími pracovnými oblasťami sú zdravotníctvo a sociálna pomoc (7,51 %), vzdelávanie (6,7 %), verejná správa, obrana a povinné sociálne zabezpečenie (6,89 %), stavebníctvo (5,49 %) a doprava a skladovanie (5,01 %).

Z hľadiska zamestnania spadá najviac pracujúcich medzi špecialistov - 21,19 %. Pracovníkov v službách a obchode je 13,48 %, technických a odborných pracovníkov 13,44 % a operátorov a montérov strojov a zariadení 10,72 %.

Podľa postavenia je v pozícii zamestnanca 76,92 % pracujúcich, podnikateľov je 11,66 %. Nezistený údaj v tejto oblasti sa týkal 10,79 % osôb.