Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 3. marec 2024Meniny má Bohumil, Bohumila
< sekcia Ekonomika

Pravá plavebná komora Vodného diela Gabčíkovo má byť hotová v máji

Na snímke ľavá plavebná komora na Vodnom diele Gabčíkovo, foto z archívu. Foto: TASR - Marko Erd

Okrem pandémie spôsobili omeškanie prác aj neočakávané okolnosti zistené počas realizácie prác na hornom záhlaví.

Gabčíkovo 19. marca (TASR) - Stavebné práce na modernizácii plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo (VDG) majú pre pandémiu ochorenia COVID-19 takmer dvojmesačné meškanie. Komplexná obnova je nevyhnutná pre zabezpečenie bezpečnosti, plynulosti a spoľahlivosti plavby na slovenskom úseku Dunaja. Práce v pravej plavebnej komore, ktoré zahŕňali aj výmenu viac ako 1000 ton vážiacich dolných vrát, majú byť podľa dodatku k zmluve o dielo hotové v priebehu mája 2021. Informoval o tom generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby (VV) Vladimír Kollár. S dokončením ľavej plavebnej komory sa počíta do polovice júla 2022.

Dodatok k zmluve uzavrela VV s generálnym dodávateľom prác, spoločnosťou Metrostav. "Keďže generálny dodávateľ prác Metrostav je zahraničná spoločnosť, a aj väčšina jeho subdodávateľov je zahraničných, obmedzenia na hraniciach a prijaté epidemické opatrenia mali za následok problémy s presunmi zahraničných pracovníkov a neľahkú situáciu v rámci výroby a dodávky komponentov," konštatoval Kollár.

Okrem pandémie spôsobili omeškanie prác aj neočakávané okolnosti zistené počas realizácie prác na hornom záhlaví, kde nebolo možné v rámci prípravy na osádzanie horných vrát pokračovať podľa pôvodne odsúhlaseného postupu. "Táto nepredvídateľná skutočnosť si vyžiadala kompletnú zmenu technického riešenia armatúr horných vrát, čo sa napokon premietlo do posunu druhého míľnika stavby – ukončenia stavebných prác na pravej plavebnej komore – z decembra 2020 na máj 2021. Celkové omeškanie prác predstavuje 168 dní. Posun míľnikov však neovplyvní termín celkového ukončenia projektu, ktorý bol poskytovateľom finančných prostriedkov INEA oficiálne predĺžený do 31. decembra 2022," doplnil generálny riaditeľ VV.

Kollár považuje zmiernenie negatívnych dosahov na dokončenie modernizačných prác a ukončenie projektu v stanovenom termíne za prioritu. "Pre VV i z hľadiska medzinárodnej plavebnej cesty cez Vodné dielo Gabčíkovo ide o strategický projekt a je v našom záujme, aby práce prebiehali plynule s čo najkratším časovým posunom. Veľmi si v týchto časoch vážime aj podporu z Európskej komisie, ktorá sa s nami teší z každej dobrej správy ohľadom modernizácie našich komôr. Či už hovoríme o nových gigantických dolných vrátach, ktoré sa podarilo zdarne nasadiť do ložísk, alebo o úspešnom dokončení prác pod vodou s mesačným predstihom, a taktiež o zvládnutí technológie injektáže podzákladia komôr," povedal Kollár.  

Po ukončení inovačných a modernizačných prác v pravej plavebnej komore vodohospodári vykonajú skúšobnú prevádzku. Následne spustia pravú plavebnú komoru do ostrej prevádzky a začnú s prácami na inovácii a modernizácii ľavej plavebnej komory.