Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 20. júl 2024Meniny má Iľja a Eliáš
< sekcia Ekonomika

Pre agrorezort je vyčlenených na štátne pomoci a podpory 76 mil. eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR Roman Hanc

Tieto prostriedky sú určené okrem iného na podporu činností v poľnohospodárskej prvovýrobe, podporu potravinárskeho sektora či výskumu a vývoja v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve.

Bratislava/Trenčín 12. decembra (TASR) - V roku 2024 sú v štátnom rozpočte vyčlenené zdroje na podporu poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva formou štátnej pomoci v objeme 68,5 milióna eur a prostriedky na dotačný systém formou národných podpôr vo výške 7,5 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, ktorý v utorok schválila vláda.

Tieto prostriedky sú určené okrem iného na podporu činností v poľnohospodárskej prvovýrobe, podporu potravinárskeho sektora, výskumu a vývoja v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, kompenzovanie negatívnych vplyvov globálnej zmeny počasia na poľnohospodársku prvovýrobu, podporu farmárov formou dotácie na úhradu zaplatenej časti spotrebnej dane z minerálnych olejov (tzv. zelená nafta), činnosti zamerané na rozvoj vidieka či hospodársky chov rýb.

V štátnom rozpočte sú vyčlenené prostriedky tiež na podporu a realizáciu projektu pozemkových úprav, základného systémového nástroja na racionálne usporiadanie vlastníckych a užívateľských vzťahov k poľnohospodárskej pôde a na revitalizáciu poľnohospodárskej krajiny. Vzhľadom na dôležitosť tohto projektu sú na vykonanie pozemkových úprav na vybraných katastrálnych územiach na najbližšie tri roky zabezpečené prostriedky vo výške 125 miliónov eur.

Na podporu poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v SR v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ sa na rok 2024 navrhuje aj vyšší objem prostriedkov zo zdrojov EÚ a zdrojov štátneho rozpočtu v rámci spolufinancovania v celkovej sume 936 miliónov eur, s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a odolnosť poľnohospodárskeho sektora za súčasnej ochrany prírodných zdrojov a podporiť rozvoj vidieka, okrem iného vytvorením 1500 pracovných miest a 430 vidieckych podnikov.

Celkové výdavky na oblasť pôdohospodárstva sú na rok 2024 rozpočtované v sume 1,23 miliardy eur. Okrem Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR oblasť pôdohospodárstva rozvíjajú a podporujú svojou činnosťou aj Slovenský pozemkový fond a Úrad geodézie, kartografie a katastra SR.