< sekcia Ekonomika

Pre zhodnocovanie odpadov chce Slovalco postaviť nové sklady

Foto: TASR/Jozef Ďurník

Odpady budú podľa zverejneného materiálu zhodnocované v jestvujúcich výrobných priestoroch spoločnosti na už schválenom zariadení taviaco-ustaľovacej pece v prevádzke Odlieváreň.

Žiar nad Hronom 23. januára (TASR) - Spoločnosť Slovalco, a.s. Žiar nad Hronom plánuje pre zhodnocovanie hliníkových odpadov vo svojej prevádzke Odlieváreň výstavbu nových skladovacích kapacít. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).

"Posudzovaná činnosť predstavuje zabezpečenie potrebného legislatívneho rámca pre spracovanie hliníkových technologických odpadov vrátane vybudovania potrebných skladovacích kapacít a realizácie preložiek a prípojok inžinierskych sietí," uvádza sa v zámere.

Odpady budú podľa zverejneného materiálu zhodnocované v jestvujúcich výrobných priestoroch spoločnosti na už schválenom zariadení taviaco-ustaľovacej pece v prevádzke Odlieváreň. Zámer rieši z výrobného hľadiska len zmenu kategorizácie vstupov do taviaco-ustaľovacej pece, pri ktorej niektoré vstupy ostanú ako vedľajší produkt, ale niektoré, predovšetkým zahraničné vstupy takto na základe platnej legislatívy nemôžu byť kategorizované, ale musia byť spracované v režime zhodnocovania odpadov. Fyzicky sa však ide o tie isté hliníkové odrezky.

Vybudovanie skladových kapacít pozostáva z vybudovania skladu pretavovaného materiálu s čiastočným prestrešením. "Ide o otvorený sklad s čiastočným prestrešením skladovacích boxov. Sklad bude slúžiť na skladovanie čistých procesných šrotov, ako aj ostatných odpadov určených na pretavovanie v taviaco-ustaľovacej peci. Celková zastavaná plocha objektu je 7748,87 metra štvorcového, z toho prestrešená plocha je 3392,1 metrov štvorcových," konkretizuje spoločnosť s tým, že celkové náklady na ich vybudovanie sa pohybujú na úrovni 2,5 milióna eur.

Termín začatia aj ukončenia výstavby predpokladá Slovalco ešte v tomto roku, začiatok prevádzky predpokladá na august - september tohto roka.

Ročne má byť podľa zámeru zhodnotených maximálne 65.000 ton odpadov. "Vrátením hliníkového odpadu do výrobného cyklu na výrobu spoločensky požadovaného výrobku sa šetria primárne surovinové zdroje, pričom je preukázané, že výroba hliníka z recyklovaného kovu má iba 5 % spotrebu energie v porovnaní s primárnou výrobou. Čo je v dnešnej dobe, keď dôsledne sledujeme takzvanú „uhlíkovú stopu“ jednotlivých procesov a výrobkov, vysoko nadštandardná úspora energie a primárnych zdrojov," uvádza spoločnosť.