< sekcia Ekonomika

Agrorezort reaguje na presunutie agendy geoinformatikov

Na archívnej snímke budova, v ktorej sídli Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Dobrovičovej ulici v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

NPPC má zabezpečiť usporiadanie informačného systému geopriestorového formulára žiadosti o pomoc po formálno-právnej stránke.

Bratislava 27. januára (TASR) – Rozhodnutím presunúť agendu odboru geoinformačných systémov poľnohospodárskych pozemkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR na Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) nebudú ohrozené pracovné miesta geoinformatikov a ostanú im zachované aj ostatné náležitosti vrátane miezd v súčasnej výške. Rezort pôdohospodárstva tak reagoval na informácie, že sa usiluje rozviazať pracovný pomer približne troch desiatok zamestnancov dohodou k 28. februáru. Rozhodnutie o delimitácii bolo prijaté po zrelej a dôkladnej úvahe, zdôraznil v stredu rezort.

Ministerstvo uviedlo, že zohľadnilo relevantné podklady a informácie týkajúce sa majetkového, právneho a licenčného stavu informačného systému geopriestorového formulára žiadosti o pomoc (IS GSAA), ktorý je kľúčový a nevyhnutný na zabezpečovanie agendy nielen odboru, ale aj rezortu a poľnohospodárov.

MPRV zdôraznilo, že sa niekoľko mesiacov usilovalo zabezpečiť efektívnu a spoľahlivú prevádzku IS GSAA. Pri dodržaní podmienok stanovených dodávateľom a príslušnej legislatívy týkajúcej sa informačných technológií vo verejnej správe a autorských práv sa mu to však nepodarilo. Dôvodom majú byť "nekalé praktiky v oblasti informačných technológií, verejného obstarávania a chyby, respektíve nedostatky vzniknuté v procese delimitácie predmetnej agendy z NPPC na MPRV SR v roku 2018, respektíve začiatkom roka 2019".

Na spoľahlivú prevádzku IS GSAA je podľa rezortu nevyhnutná úzka spolupráca a koordinácia s NPPC, na ktorom bol IS GSAA vybudovaný a určitú dobu aj prevádzkovaný. "NPPC zabezpečí konsolidáciu IS GSAA po formálno-právnej stránke, avšak predpokladom uvedeného je, okrem iného, aj presun zamestnancov odboru geoinformačných systémov poľnohospodárskych pozemkov z MPRV SR na NPPC," uviedol rezort.