Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 24. júl 2024Meniny má Vladimír
< sekcia Ekonomika

Pred 45 rokmi začala fungovať atómová elektráreň v J. Bohuniciach

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., (JAVYS) začala s demontážou chladiacich veží jadrovej elektrárne (JE) V1 v Jaslovských Bohuniciach (EBO). Momentálne prebieha demontáž dvoch chladiacich veží. Snímka je z dňa 12. marca 2018. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Výstavba nového jadrového zdroja s inštalovaným výkonom do 1200 megawattov a s využitím existujúcej infraštruktúry by mala byť v lokalite Jaslovské Bohunice.

Jaslovské Bohunice/Bratislava 23. mája (TASR) - Výstavbu atómovej elektrárne v bývalom Československu pripravovali od roku 1955. Pre novú stavbu vybrali najskôr 24 lokalít, ktoré museli spĺňať geologické podmienky a nachádzať sa v blízkosti vodných zdrojov. Prvá atómová elektráreň na území Československa bola vybudovaná v Jaslovských Bohuniciach.

Prvý blok jadrovej elektrárne (JE) V-1 spustili do prevádzky v Jaslovských Bohuniciach pred 45 rokmi 23. mája 1979. Príprava a realizácia výstavby elektrárne a jej uvedenie do prevádzky sa konali v spolupráci špecialistov a organizácií z Československa a Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR). Prevažná časť dodávok pre primárnu - jadrovú časť elektrárne bola ruskej výroby, zariadenia sekundárneho okruhu - nejadrovej časti elektrárne dodali československé podniky. Celkové obdobie výstavby 1. a 2. bloku elektrárne nepresiahlo šesť rokov.

Jadrová elektráreň V-1 sa stala prvou československou jadrovou elektrárňou priemyselného typu, v ktorej bolo inštalované sériovo vyrábané zariadenie. Od uvedenia do prevádzky 23. mája 1979 sa v nej uskutočnilo viac ako 1300 technických vylepšení. Napriek tomu sa JE V-1 nevyhla kritike ekologických organizácií a porovnávaniu bezpečnostného štandardu elektrárne s podobnými zariadeniami vybudovanými na Západe.

Počas rokovaní o vstupe do Európskej únie sa Slovenská republika zaviazala, že elektráreň V-1 odstaví. Rozhodnutie o odstavení 1. a 2. bloku jadrovej elektrárne v roku 2006 a 2008 prijala vláda SR 14. septembra 1999. Prvý blok V-1 ukončil výrobu elektriny 31. decembra 2006. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) začala s demontážou chladiacich veží 2. októbra 2017. Postupné odstránenie štyroch chladiacich veží bolo neoddeliteľnou súčasťou procesu vyraďovania JE V1. Plánovaný termín ukončenia projektu demolácie štyroch chladiacich veží sa stanovil na koniec roka 2018.

Projekt realizovalo konzorcium, ktorého lídrom bola talianska spoločnosť DESPE S.p.A. Náklady na projekt vo výške 9 miliónov eur boli spolufinancované prostredníctvom fondu BIDSF administrovaným Európskou bankou pre obnovu a rozvoj. Pre prvú atómovú elektráreň na území bývalej Československej socialistickej republiky vybrali experti reaktor sovietskej konštrukcie KS-150. S výstavbou elektrárne v Jaslovských Bohuniciach sa začalo v auguste 1958, s montážou techniky v roku 1964 a k spusteniu elektrárne došlo 24. októbra 1972. Vtedajší blok A-1 prifázovali k sieti 25. decembra 1972. Výstavbu aj prevádzku bloku A1 však sprevádzali prakticky sústavne technické poruchy a jeho produkcia ostala ďaleko za očakávaniami.

Počas prevádzky elektrárne došlo k dvom vážnym nehodám. Prvá sa stala 5. januára 1976, keď išlo o technickú poruchu. Druhá nehoda vznikla chybou obslužného personálu a stala sa 22. februára 1977. Aj preto 17. mája 1979 prijala vláda ČSSR uznesenie č. 135, ktoré rozhodlo o trvalom vyradení bloku A1 z prevádzky.

Problémy pri budovaní reaktora A1 prinútili československú vládu, aby ešte pred spustením elektrárne uzatvorila v roku 1970 zmluvu so Sovietskym zväzom o vybudovaní ďalších dvoch atómových elektrární so štyrmi blokmi VVER-440 (v230). Za miesto výstavby opäť vybrali Jaslovské Bohunice, druhou lokalitou sa stali juhomoravské Dukovany (Česko).

V Jaslovských Bohuniciach sa s prípravnými prácami na prvých dvoch blokoch VVER začalo 24. apríla 1972. Krátko po začiatku stavby sa rozhodlo o zmene projektu dvoch bohunických reaktorov z typu v230 na modernejšie v213. Odvtedy sa začali prvé dva bloky v Bohuniciach označovať ako elektráreň V-1 a ďalšie dva bloky ako elektráreň V-2. Bloky elektrárne V1 sa na rozvodnú sieť napojili v rokoch 1978 - 1980 a bloky elektrárne V2 v rokoch 1984 - 1985.

V roku 1999 prijala vtedajšia slovenská vláda uznesenie, v ktorom sa zaviazala, že v rokoch 2006 - 2008 vyradí oba najstaršie bloky elektrárne. Predstavitelia Európskej komisie (EK) argumentovali tým, že reaktory sovietskeho typu nespĺňajú bezpečnostné kritériá Európskej únie (EÚ). Prvý blok elektrárne V-1 odstavili 31. decembra 2006. Druhý blok JE Jaslovské Bohunice V1 bol odstavený 31. decembra 2008.

Nový jadrový zdroj by mal byť vo vlastníctve štátu. Schválila to vláda 15. mája tohto roka. Štát tak bude mať v prípade energetickej krízy účinnejšie nástroje na to, aby vedel občanom i podnikateľom na Slovensku garantovať dostatok elektrickej energie. Podľa analýz by sa spotreba elektrickej energie na Slovensku mala v roku 2050 zdvojnásobiť.

Výstavba nového jadrového zdroja s inštalovaným výkonom do 1200 megawattov a s využitím existujúcej infraštruktúry by mala byť v lokalite Jaslovské Bohunice.

Ministerstvá hospodárstva a financií majú do 31. októbra predložiť na rokovanie vlády návrh podmienok výstavby nového jadrového zdroja (5. blok) v lokalite Jaslovské Bohunice, termíny prípravných a realizačných prác, predpokladaný harmonogram výstavby, finančné zabezpečenie výstavby a proces výberu investora a technológie vhodnej na výstavbu nového jadrového zdroja.