< sekcia Ekonomika

Predmet miestneho poplatku za rozvoj sa upraví

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván

Miestny poplatok za rozvoj bol zavedený od roku 2016 ako fakultatívny a schválený bol ako poslanecký návrh.

Bratislava 17. októbra (TASR) - Miestny poplatok za rozvoj sa upraví. Plénum schválilo novelu zákona z dielne koaličných poslancov Mosta-Híd Petra Antala a Irén Sárközy, ktorí zmeny navrhujú na základe požiadaviek aplikačnej praxe a podnetov miest a obcí.

Miestny poplatok za rozvoj bol zavedený od roku 2016 ako fakultatívny a schválený bol ako poslanecký návrh. "Niektoré ustanovenia zákona aj z dôvodu nejednotnej aplikácie v súčasnosti pripúšťajú rozdielny výklad. S cieľom zabezpečenia nápravy týchto nedostatkov sa v predloženom materiáli navrhujú viaceré úpravy, týkajúce sa miestneho poplatku za rozvoj," priblížil Antal.

Predmet poplatku za rozvoj sa spresní, a to aj vzhľadom na požívanie jednotných pojmov v iných právnych predpisoch. "Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže sa navrhuje odstrániť plnenie už existujúcej oznamovacej povinnosti poplatníkov. Dôjde k transformácii tohto ustanovenia tak, že sa určuje postup a náležitosti oznamovaných údajov využitím kompetencie obce, vyplývajúcej z daňového poriadku, s cieľom zaslania individuálnej výzvy poplatníkovi na oznámenie výmery podlahovej plochy," vysvetlil Antal.

V prílohe zákona sa ustanoví štruktúra údajov o výmere podlahovej plochy v členení podľa účelu využitia stavby. "Z dôvodu jednoznačnosti sa rozširuje a spresňuje základ poplatku za rozvoj a zároveň sa zavádza, čo sa nebude do základu poplatku započítavať. Dopĺňajú sa ustanovenia pri správe poplatku za rozvoj, vlastná definícia miestnosti a podlahovej plochy," vysvetlil Antal.

Návrh zákona reaguje aj na nejasnosti pri výpočte poplatku za rozvoj najmä v prípadoch, že po vydaní stavebného povolenia došlo k ďalšej zmene stavby pred dokončením. "Z dôvodu transparentnosti sa navrhuje, aby správcovia poplatku za rozvoj určili všeobecne záväzným nariadením spôsob zverejňovania informácií jednak o výnose poplatku za rozvoj, ako aj o jeho použití," dodal Antal.

Parlament odobril aj pozmeňujúci návrh poslanca Antala, ktorým sa upravuje lehota na započítanie podlahovej plochy odstránenej stavby do základu poplatku za rozvoj v prípade vydania stavebného povolenia. A to najneskôr do štyroch rokov po vydaní rozhodnutia na odstránenie stavby. Tento návrh tiež reflektuje na zodpovednejší prístup samosprávy k stavu životného prostredia.