Quantcast
< sekcia Ekonomika

Premiér sa stretol so strategickou radou v súvislosti s plánom obnovy

Na archívnej snímke predseda vlády SR Eduard Heger. Foto: TASR – Jaroslav Novák

Plán obnovy a odolnosti SR sa zameriava na päť hlavných priorít, ktorými sú zelená ekonomika, vzdelávanie veda, výskum a inovácie, zdravie a efektívna verejná správa.

Bratislava 12. augusta (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) absolvoval stretnutie so strategickou radou, ktorá vznikla v súvislosti s implementáciou Plánu obnovy a odolnosti SR. Informoval o tom tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.

"Strategická rada funguje na neformálnej báze. Medzi jej hlavné úlohy patrí predkladanie strategických odporúčaní v súvislosti s implementáciou Plánu obnovy a odolnosti SR," priblížil ÚV. Jej úlohou bude tiež pripomienkovanie kľúčových dokumentov. Plánuje sa stretávať pravidelne, minimálne však raz do mesiaca.

Členmi rady sú okrem iných generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy Lívia Vašáková, riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze Štefan Kišš, podpredsedníčka Dozornej rady VÚB banky Elena Kohútiková, strategický poradca UNESCO Vladimír Šucha, bývalý podpredseda vlády a minister financií Ivan Mikloš, či bývalý predseda permanentného krízového štábu Peter Škodný. Zoznam členov strategickej rady podľa ÚV nie je konečný, jeho finálna podoba sa ešte môže rozširovať.

V kontexte prípravy implementácie plánu obnovy sa doteraz uskutočnilo niekoľko krokov. Sekcia plánu obnovy sa od 1. augusta oficiálne presunula pod ÚV SR. Sekcia bude počas fázy implementácie pôsobiť ako Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA). Tá zastupuje SR navonok, vo vzťahu k Európskej komisii (EK). Jej úlohou je taktiež koordinovať a usmerňovať vykonávateľov pri realizácii plánu obnovy, kontrolovať, monitorovať a hodnotiť stav jeho vykonávania a zabezpečovať, usmerňovať a riadiť finančné toky.

Uskutočňuje sa tiež príprava metodiky, tzv. systému implementácie. Ten určí presné pravidlá a postupy, ako sa budú jednotlivé opatrenia realizovať, najmä pri poskytovaní a použití prostriedkov mechanizmu, pri výkone kontroly alebo pri posudzovaní konfliktu záujmov.

"Všetky rezorty a ostatné orgány štátnej správy, ktoré sú do plánu obnovy zapojené, momentálne v spolupráci so sekciou plánu obnovy na ÚV SR pracujú aj na nastavovaní detailných krokov, ktoré sú potrebné k naplneniu jednotlivých opatrení v pláne v podobe vnútroštátnych míľnikov," priblížil ÚV. Ich účelom je nad rámec oficiálnych míľnikov a cieľov, ktoré boli pri tvorbe plánu obnovy definované, nastaviť detailný pohľad na proces realizácie a systém varovania pred potenciálnymi komplikáciami.

Realizácia niektorých opatrení plánu obnovy sa začala, uskutočnila sa napríklad reforma právneho rámca v oblasti energetickej efektívnosti, uvoľnenie technických kapacít pre prenos elektriny v rámci elektrizačnej sústavy SR; schválilo sa pravidlo 1in-2out, ktoré výrazne zníži finančné náklady podnikateľov; pracuje sa aj na sfunkčnení Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Tento rok má Slovensko splniť 14 míľnikov.

Plán obnovy a odolnosti SR sa zameriava na päť hlavných priorít, ktorými sú zelená ekonomika, vzdelávanie veda, výskum a inovácie, zdravie a efektívna verejná správa. Je rozdelený na 18 častí, tzv. komponentov, ktoré zahŕňajú reformy a investície v celkovej hodnote vyše 6 miliárd eur. Plán obnovy bol 21. júna tohto roka pozitívne vyhodnotený EK a následne oficiálne schválený Radou pre hospodárske a finančné záležitosti 13. júla 2021.