< sekcia Ekonomika

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov často nedodržiavajú hygienu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Z 3987 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu bol pri 1048 prípadoch zistené nedostatky.

Bratislava 20. septembra (TASR) - Priebežné výsledky úradných kontrol Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR ukazujú, že rad prevádzkovateľov potravinárskych podnikov najčastejšie zo všetkých zistených nedostatkov nedodržiava hygienu prevádzkarne, hygienu predaja, skladovania a hygienu technologického zariadenia .

Ako ďalej informovala ŠVPS v správe z úradnej kontroly potravín za mesiac august 2021, inšpektori orgánov ŠVPS vykonali v uvedenom mesiaci v zmysle zákona o potravinách celkom 3987 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Z uvedeného počtu bolo zistených 1048 nedostatkov. Prekontrolovaných bolo 1509 právnych subjektov a 2398 prevádzok.

Z celkového počtu kontrol kontrolóri najviac úradných kontrol v mesiaci vykonali v malých predajniach 1217 (30,5 %), v stredných predajniach 1012 (25,4 %) a vo výrobe 708 kontrol (17,7 %). Inšpektori vykonali 67 kontrol mimo bežnej pracovnej doby, z čoho pri 24 kontrolách sa zistili nedostatky. Mimo pracovnej doby bolo skontrolovaných 44 právnych subjektov a 64 prevádzok, nedostatky sa zistili na 24 maloobchodných prevádzkach.

"Najviac nedostatkov bolo v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologického zariadenia a pomôcok, v predaji po dobe spotreby a minimálnej trvanlivosti," upozornila ŠVPS.

S cieľom odstránenia zistených nedostatkov boli podľa správy na mieste u prevádzkovateľov potravinárskych podnikov uložené opatrenia a blokové pokuty v celkovej výške 5435 eur.

Ďalšie nedostatky, ktoré sa zistili počas výkonu úradných kontrol, sa riešili v tzv. správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách. "V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 49 rozhodnutí o pokute v správnom konaní. Pokuty boli uložené vo výške 74.050 eur. Najvyššia právoplatná pokuta v mesiaci august predstavovala 20.000 eur," dodali veterinári v správe.