< sekcia Ekonomika

Prezidentka podpísala novelu zákona, ktorá upravuje pandemickú OČR

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová. Foto: TASR - Martin Baumann

Podľa platnej legislatívy je nárok na dávku pandemické ošetrovné okrem iného podmienený neúčasťou dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese v predškolských a školských zariadeniach.

Bratislava 22. septembra (TASR) - Nárok na pandemické ošetrovné (OČR) nebude mať ten rodič, ktorý nedá svoje dieťa do školy pre obavy z nákazy novým koronavírusom, a to v prípade, ak bude neobmedzená prevádzka škôl a predškolských zariadení. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú v utorok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Podľa platnej legislatívy je nárok na dávku pandemické ošetrovné okrem iného podmienený neúčasťou dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese v predškolských a školských zariadeniach, pričom o zaradení dieťaťa do výchovno-vzdelávacieho procesu rozhoduje rodič dieťaťa, čím de facto rozhoduje aj o svojom nároku na dávku pandemické ošetrovné. "Cieľom predloženého návrhu je odstrániť prípadné interpretačné nezrovnalosti v súvislosti s nárokom na dávku pandemické ošetrovné v čase riadne prebiehajúceho výchovno-vzdelávacieho procesu, teda neobmedzenej prevádzky škôl a predškolských zariadení," priblížil rezort práce v doložke vplyvov k novele zákona. Po novom tak pandemické ošetrovné nepatrí rodičovi v prípadoch, keď neprejaví záujem o účasť dieťaťa na vyučovaní z dôvodu obavy o jeho zdravie.

Rodič však bude mať aj naďalej nárok na pandemické ošetrovné v prípadoch, keď počas trvania krízovej situácie budú predškolské zariadenia, školy alebo ich časti, napríklad konkrétne triedy, uzatvorené na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Prezidentka podpísala novelu zákona, ktorou sa má zlepšiť voľný pohyb tovaru


Voľný pohyb tovaru, ktorý už bol v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte Európskej únie (EÚ), sa má zlepšiť. Počíta s tým vládna novela zákona o poskytovaní informácií o technickom predpise, ktorú v utorok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Znenie zákona by sa tak malo zosúladiť s európskym nariadením.

Hospodársky subjekt by mal mať podľa návrhu možnosť vydať dobrovoľné vyhlásenie o vzájomnom uznávaní na účely jednoduchšieho uplatnenia pravidla vzájomného uznávania, a to v členskom štáte EÚ alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, v ktorom subjekt plánuje sprístupniť výrobok, ktorý nie je regulovaný harmonizovanými právnymi predpismi EÚ, ale už bol uvedený na trh v niektorom z týchto štátov.

Návrh zákona má ustanoviť formu a jazyk sprístupnenia vyhlásenia o vzájomnom uznávaní tak, ako túto možnosť implementácie predpokladá európske nariadenie. Mal by pritom len spresniť požiadavky kladené samotným nariadením.

Orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy alebo ten, ktorý je zodpovedný za vznik prekážok voľného pohybu tovaru na území SR, má zároveň informovať o prekážkach voľného pohybu tovaru, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť v jeho územnej pôsobnosti, katastrálnom území alebo na území SR, a to spolu s uvedením presného miesta a času trvania prekážok voľného pohybu tovaru. "Uvedené vyplynulo aj z aplikačného problému, keď Únia autodopravcov Slovenska neoznámila plánovaný štrajk, ktorý následne spôsobil veľký kolaps v cestnej preprave, a tým spôsobil prekážky voľného pohybu tovaru," konštatuje sa v dôvodovej správe.

Úprava dopredaja má pomôcť predajcom vozidiel,prezidentka odobrila novelu zákona


Predajcom vozidiel hrozia z dôvodu opatrení proti novému koronavírusu škody. Pomôcť im má preto novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Tá okrem iného upravuje dopredaj vozidiel. Právnu normu, ktorú poslanci schválili na aktuálnej schôdzi Národnej rady (NR) SR, v utorok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

"Na základe prijímaných opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 boli predajne vozidiel zatvorené od 16. marca do 22. apríla 2020, pričom ani v súčasnosti predaje vozidiel nedosahujú hodnoty spred krízy. Ťažké nákladné vozidlá sa predávajú len minimálne a autobusy sa nepredávajú vôbec," priblížil rezort dopravy v predkladacej správe. Predajcom vozidiel tak zostali na skladoch vozidlá, ktoré nebude možné v termíne zaregistrovať.

Vozidlá by si teda museli zaregistrovať na seba a predávať ich ako ojazdené alebo vozidlá vyviezť do tretích krajín. Obidve možnosti by podľa MDV spôsobili predajcom vozidiel reálne škody. Takisto predajcom zostanú na skladoch vozidlá, ktoré by nebolo možné dopredať z dôvodu, že v roku 2021 kvantitatívne obmedzenie vychádza z predaných vozidiel v kalendárnom roku 2020.

Návrhom zákona sa majú prijať dve podporné opatrenia pre vozidlá ukončenej série z dôvodu následkov prijatých opatrení proti ochoreniu COVID-19, čo umožní predávať tieto vozidlá dlhšie časové obdobie a v roku 2021 umožní povoliť tzv. dopredaj vozidiel väčšiemu počtu vozidiel. Cieľom je predísť škodám pre predajcov vozidiel.

Platnosť povolení tzv. dopredajov vozidiel vydaných vozidlám ukončenej série, ktoré nemohli byť uvedené na trh, sprístupnené na trhu, evidované ani uvedené do prevádzky v cestnej premávke z dôvodu nadobudnutia platnosti nových technických požiadaviek po 31. auguste 2019, by sa mala predĺžiť o šesť mesiacov.

Povoľovanie tzv. dopredajov vozidiel v roku 2021 pri kvantitatívnom obmedzení by malo byť umožnené nielen na základe počtu predaných vozidiel v predchádzajúcom kalendárnom roku. Pri výpočte maximálneho počtu povolení vozidiel ukončenej série v roku 2021 by sa malo vychádzať z počtu predaných vozidiel podľa roku 2020 alebo 2019 podľa toho, ktorý počet je vyšší.