Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 23. jún 2024Meniny má Sidónia
< sekcia Ekonomika

Prezidentka podpísala novelu zákona na podporu cestovného ruchu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Organizáciám cestovného ruchu sa umožní žiadať o dotáciu poskytovanú Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

Bratislava 25. novembra (TASR) – Cestovný ruch na Slovensku sa podporí schémou štátnej pomoci. Organizáciám cestovného ruchu (OCR) sa zároveň umožní žiadať o dotáciu poskytovanú Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR podľa údajov predkrízového roka 2019. Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o podpore cestovného ruchu z dielne rezortu dopravy, ktorá sa tým zaoberá.

Novelou sa vytvorí legislatívny rámec, ktorý umožní ministerstvu tvoriť schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis" pre podniky v odvetví cestovného ruchu. Vytvorenie týchto schém je podľa MDV nevyhnutné na zníženie negatívnych dosahov pandémie na odvetvie cestovného ruchu a pre podniky v ňom fungujúce.

Schémy pomoci sa zameriavajú na oprávnené obdobie od začiatku druhého štvrťroka 2020 do 31. decembra 2020, ktoré slúžia k výpočtu predpokladanej výšky finančného príspevku. Podnikom bude udelený finančný príspevok za predpokladu, že došlo k poklesu tržieb o viac ako 40 %. Výška príspevku je rátaná ako 4 % až 10 % z tržieb za každý mesiac, v ktorom podnikatelia zaznamenali pokles tržieb viac ako 40 %. Predpokladaná finančná potreba je vo výške 10 miliónov eur na tento rok, 70 miliónov eur na rok 2021 a 20 miliónov eur na rok 2022.

Ministerstvo pripraví a zašle prostredníctvom Protimonopolného úradu (PMÚ) SR Komisii na notifikáciu schému štátnej pomoci podnikom v odvetví cestovného ruchu alebo pripraví a zašle PMÚ žiadosť o stanovisko k schéme minimálnej pomoci v odvetví cestovného ruchu alebo k ad hoc pomoci v odvetví cestovného ruchu, určenej na náhradu škody spôsobenej prírodnými katastrofami alebo mimoriadnymi udalosťami.

Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku najneskôr do 31. decembra 2021 poskytnúť zo svojej rozpočtovej kapitoly príspevok na podporu cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19. Príspevok možno poskytnúť fyzickej osobe alebo právnickej osobe pôsobiacej v odvetví cestovného ruchu v súlade so schémou štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci alebo ako ad hoc pomoc podľa osobitného predpisu na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu.

Novelizáciou zákona zároveň dochádza k predĺženiu prechodného obdobia, po skončení ktorého vznikne OCR povinnosť preukazovať každoročne splnenie podmienok podľa zákona s cieľom pomôcť organizáciám čeliť nepriaznivým dôsledkom pandémie.

Pri výpočte výšky poskytnutej dotácie organizáciám cestovného ruchu zo strany rezortu dopravy v rokoch 2022 a 2023 sa umožní vychádzať zo súhrnných údajov o vybraných členských príspevkoch a súhrnnej hodnoty vybratej dane za ubytovanie v roku 2019 pri tých OCR, u ktorých hodnota výberu dane za ubytovanie alebo hodnota vybraných členských príspevkov v rokoch 2020 a 2021 nedosiahli hodnoty dosiahnuté v roku 2019.

"Odvetviu cestovného ruchu hrozí po dvoch opätovných uzatvoreniach prevádzok opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR bezprostredný kolaps, ktorý bude mať za následok výrazné hospodárske straty pre SR. Prejaví sa najmä krachom podnikov v cestovnom ruchu spojeným s výrazným prepúšťaním, zvýšenými výdavkami a zníženými príjmami na strane štátu," konštatuje MDV. Situáciu podľa rezortu zhoršuje skutočnosť, že odvetviu cestovného ruchu nebola poskytnutá žiadna špecifická finančná pomoc ani napriek tomu, že to EK dôrazne odporúča.