< sekcia Ekonomika

Prezidentka podpísala novú úpravu príspevkov na kompenzáciu ŤZP

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Pri kúpe motorového vozidla bude môcť postihnutá osoba s príjmom na úrovni životného minima dostať kompenzáciu vo výške 90 % ceny auta.

Bratislava 6. decembra (TASR) – Pri jednorazových peňažných príspevkoch na kompenzáciu výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), napríklad na úpravu bytu, kúpu vozidla či pomôcky, sa upraví určovanie výšky príspevku. Osoby s najnižšími príjmami by tak mali dostať kompenzáciu v takmer plnej výške. Vyplýva to z novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Pri cene pomôcky, či úpravy bytu alebo vozidla, by mali po novom osoby s postihnutím, ktorých príjem nepresahuje životné minimum, dostať kompenzáciu nákladov od 90 do 98 %, v závislosti od výšky nákladov. Ak je príjem osoby do dvojnásobku životného minima, kompenzácia je od 90 do 95 %, pri trojnásobku od 85 do 90 %, pri štvornásobku od 70 do 80 % a pri päťnásobku životného minima od 50 do 70 %. Takisto od ceny a od príjmu závisí aj percentuálna výška príspevku pri oprave pomôcky.

V oblasti ceny zdvíhacieho zariadenia bude kompenzácia pri osobe s príjmom maximálne do úrovne životného minima na úrovni 98 % z ceny zariadenia, pri dvojnásobku 95 %, trojnásobku 90 %, štvornásobku 85 % a pri osobách, ktorých príjem je do päťnásobku úrovne životného minima, je kompenzácia na úrovni 80 % ceny.

Ilustračná snímka
Foto: TASR/AP


Pri kúpe motorového vozidla bude môcť postihnutá osoba s príjmom na úrovni životného minima dostať kompenzáciu vo výške 90 % ceny auta, pri dvojnásobku 85 %, pri trojnásobku 80 %, štvornásobku 70 % a pri päťnásobku životného minima pôjde o 55-percentnú kompenzáciu. Legislatíva však počíta s maximálnou cenou vozidla 13.277,57 eura.

Národná rada (NR) SR schválila aj pozmeňujúci návrh, ktorý má za cieľ rozšíriť taxatívny výpočet oprávnených žiadateľov, ktorým môžu byť poskytnuté do užívania vrátené funkčné pomôcky alebo funkčné zdvíhacie zariadenia. Cieľom je zahrnúť žiadateľov, ktorí sa vo svojej činnosti zaoberajú pomocou osobám s ŤZP, poskytujú im zamestnanie a zdravotnú starostlivosť.

Schválený bol aj pozmeňujúci návrh, ktorý má spresniť lehotu, v ktorej môže generálny tajomník po získaní súhlasu štatutárneho orgánu odvolať z funkcie vedúceho zamestnanca v riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Zároveň tak bude môcť urobiť iba v lehote 10 dní od súhlasu, respektíve návrhu štatutárneho orgánu alebo štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii.

Novela zavedie aj možnosť, aby lekársku posudkovú činnosť vykonávali nielen lekári so špecializáciou, ale aj lekári, ktorí získali odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v inom odbore.