< sekcia Ekonomika

Prijímatelia sociálnych služieb budú mať právo na dôverníka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Inštitút dôverníka má za cieľ pomáhať prijímateľovi sociálnej služby dodržiavať jeho základné ľudské práva a slobody a ľudskú dôstojnosť.

Bratislava 24. mája (TASR) – Prijímatelia sociálnych služieb v zariadení budú mať právo určiť si dôverníka na právne udalosti. Počíta s tým novela zákona o sociálnych službách, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Cieľom právnej normy je zlepšenie postavenia prijímateľov sociálnych služieb, ktorým sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby. Ide napríklad o osoby, ktoré majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo o seniorov.

Zavedie sa preto základné právo prijímateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb určiť si dôverníka, ktorému musí poskytovateľ služieb oznamovať významné právne udalosti. "Dôverník je fyzická osoba, ktorá s určením za dôverníka súhlasí a je spôsobilá na právne úkony. Výber dôverníka je plne v kompetencii prijímateľa sociálnej služby," priblížili predkladatelia.

Inštitút dôverníka má za cieľ pomáhať prijímateľovi sociálnej služby dodržiavať jeho základné ľudské práva a slobody a ľudskú dôstojnosť. Určením dôverníka nehrozí riziko zhoršenia majetkovej pozície. Zároveň sa zakazuje, aby sa poskytovateľ sociálnej služby alebo zamestnanec poskytovateľa stal opatrovníkom prijímateľa sociálnej služby. Má sa tak zamedziť konfliktu záujmov.

Kontrola nad použitím telesného a netelesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby by sa mala zvýšiť zasielaním zápisu každého obmedzenia dôverníkovi. Návrh prináša dôverníkovi možnosť oboznámiť sa so situáciou a prípadne použiť právne nástroje s cieľom pomôcť prijímateľovi sociálnej služby dodržiavať jeho základné ľudské práva a slobody a ľudskú dôstojnosť v súvislosti s použitím prostriedkov obmedzenia prijímateľa.

Súčasne sa má zvýšiť kontrola nad zákonnosťou výpovede zmluvy o poskytovaní sociálnej služby zo strany poskytovateľa a zamedziť zneužitiu vágne formulovaného výpovedného dôvodu. Pojem dohľadu pri poskytovaní sociálnej služby sa tiež terminologicky spresňuje.