< sekcia Ekonomika

Prezidentka podpísala zákon, ktorým vznikne ministerstvo investícií

Prezidentka SR Zuzana Čaputová, foto z archívu. Foto: TASR – Martin Baumann

Nové ministerstvo prevezme pôsobnosť ÚPVII a do jeho kompetencie sa presunie aj oblasť regionálneho rozvoja, a to z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Bratislava 25. mája (TASR) – Na Slovensku sa zriadi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Vznikne transformáciou súčasného Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Prezidentka Zuzana Čaputová to svojím podpisom odobrila v pondelok. Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Nové ministerstvo prevezme pôsobnosť ÚPVII a do jeho kompetencie sa presunie aj oblasť regionálneho rozvoja, a to z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. "Cieľom týchto zmien je centralizácia a koncentrácia agendy regionálneho rozvoja a eurofondov na jedno ministerstvo s cieľom zlepšenia koordinácie regionálneho rozvoja, optimalizácie implementačnej štruktúry riadenia eurofondov, posilnenia princípov transparentnosti, efektívnosti, hospodárnosti, účelnosti a výsledkovej orientácie, na ktoré kladie dôraz aj Európska komisia," konštatovalo sa v dôvodovej správe.

Podpredsedovi vlády sa zároveň podľa návrhu vytvorí právny rámec a inštitucionálne zázemie, aby mohol v oblasti legislatívy plniť úlohy súvisiace s usmerňovaním a koordinovaním plnenia úloh, vykonávať posúdenia interných a externých konzultačných služieb ekonomického, finančného, právneho a iného obdobného charakteru, vykonávaných alebo obstarávaných ministerstvami, či ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Rovnako tak bude vykonávať napríklad aj posúdenia interných a externých právnych služieb a právneho zastúpenia.

Cieľom zákona je súčasne zveriť do pôsobnosti Úradu vlády SR zabezpečovanie plánovania v oblasti investícií a strategického plánovania a strategické projektové riadenie vrátane vypracovania národného strategického investičného rámca a kontroly jeho implementácie. Zaisťovať bude aj koordináciu investičných projektov určených vládou s výnimkou činností zverených MIRRI SR.

S cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a produktivitu slovenskej ekonomiky sa tiež zriadi nový poradný orgán, Rada vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu. Jej predsedom by mal byť minister hospodárstva.

Pre prechod pôsobnosti zanikajúceho ÚPVII na nové ministerstvo bude účinnosť zákona 1. júla. Presun pôsobnosti v oblasti regionálneho rozvoja z agrorezortu na MIRRI nadobudne účinnosť 1. októbra.