Quantcast
< sekcia Ekonomika

Pri povinnostiach v súvislosti s BOZP sa upravia niektoré lehoty

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak. Foto: TASR - Jakub Kotian

Vládny kabinet navrhuje účinnosť novely od 1. januára 2023.

Bratislava 12. januára (TASR) - Právna úprava v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (BOZP) by sa mala upraviť. Týka sa to najmä lehôt. Vyplýva to z návrhu novely zákona o BOZP z dielne ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina), ktorý v stredu odobril vládny kabinet s pripomienkou a poslal ho na prerokovanie parlamentu.

Podľa rezortu by novela zákona o BOZP mala zlepšiť podnikateľské prostredie, znížiť administratívnu záťaž a zvýšiť úroveň BOZP. V materiáli rezort navrhol napríklad zosúladiť lehoty na spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze, upraviť interval odbornej praxe na účely splnenia odbornej spôsobilosti žiadateľa o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie alebo sprecizovať lehoty aktualizačných odborných príprav.

Vládny návrh počíta aj s umožnením odbornému zástupcovi vykonávať činnosti odborného garanta aj pre inú fyzickú či právnickú osobu. "Navrhuje sa tiež úprava lehôt lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci u držiteľov osvedčení alebo preukazov na vykonávanie určených pracovných činností v oblasti BOZP v prípade ich dočasnej práceneschopnosti. Návrh zákona tiež upravuje povinnosť nahlásenia zmeny údajov školiteľov, a to do 30 dní," dodal rezort v predkladacej správe.

Na zlepšenie kvality BOZP rezort navrhol zjednotiť a stanoviť jednoznačné podmienky získania oprávnenia na činnosť oprávnenej právnickej osoby. Takisto navrhuje zlúčiť odbornú spôsobilosť bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika. Zabezpečí sa tak jednotná úroveň odbornosti a zvýši sa odbornosť osôb, ktoré vykonávajú funkciu bezpečnostného technika.

Vládny kabinet navrhuje účinnosť novely od 1. januára 2023.