< sekcia Ekonomika

Pri žiadosti o dávku v nezamestnanosti je dôležitý formulár PD U1

Foto: Tablet.tv

Formulár PD U1 je pri splnení všetkých ďalších podmienok na vznik nároku na dávku v nezamestnanosti zároveň podkladom na určenie jej výšky.

Bratislava 23. apríla (TASR) - Sociálna poisťovňa môže pri posudzovaní nároku na dávku v nezamestnanosti zohľadniť aj obdobie poistenia v nezamestnanosti, resp. obdobie zamestnania získané na území iného členského štátu EÚ.

Podkladom pri požiadaní o túto dávku môže byť len formulár PD U1. Formulár vystavuje príslušná inštitúcia sociálneho zabezpečenia iného členského štátu, nie zamestnávateľ. Ak poistenec daný formulár nepredloží, Sociálna poisťovňa si ho od príslušnej inštitúcie vyžiada sama, tento krok však môže celý proces predĺžiť.

Formulár PD U1 je pri splnení všetkých ďalších podmienok na vznik nároku na dávku v nezamestnanosti zároveň podkladom na určenie jej výšky. Tá sa vypočíta výlučne z platu alebo príjmu, ktorý daná osoba dosiahla v súvislosti so svojou poslednou činnosťou ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba.

"Kontakty na zahraničné inštitúcie sociálneho zabezpečenia vystavujúce potvrdenie možno nájsť aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Poistenie v nezamestnanosti – Príslušné inštitúcie členských štátov Európskej únie. V Českej republike si PD U1 možno vyžiadať od úradu práce príslušného podľa sídla posledného zamestnávateľa," radí hovorca poisťovne Peter Višváder.

Podľa neho k žiadosti je potrebné predložiť tlačivo Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti a kópie podporných dokumentov - potvrdenie o zamestnaní v ČR, evidenčný list dôchodkového poistenia zo zamestnaní v ČR, potvrdenie o zárobku z posledného zamestnania v ČR, potvrdenie osvedčujúce spôsob ukončenia pracovného pomeru, pracovná zmluva – v prípade, že pracovná pozícia nie je uvedená na potvrdení o zamestnaní, príp. ďalšie dokumenty.