< sekcia Ekonomika

Priemerná mzda v Bratislavskom kraji v 1. štvrťroku 2016 stúpla o 5 %

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván

Medziročne priemerná mesačná mzda vzrástla vo všetkých okresoch kraja od 0,9 % v okrese Bratislava II do 11 % v okrese Malacky.

Bratislava 18. júla (TASR) - V Bratislavskom kraji v 1. štvrťroku 2016 dosiahla priemerná mesačná mzda v prepočte na fyzické osoby 1243 eur a medziročne sa zvýšila o päť percent. Podľa pracoviska Štatistického úradu (ŠÚ) SR v Bratislave údaje sú za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac a za organizácie finančného sprostredkovania bez ohľadu na počet zamestnancov.

Najvyššia mzda podľa ekonomickej činnosti bola v odvetviach informácie a komunikácie (2216 eur), ťažba a dobývanie (2028 eur), finančné a poisťovacie činnosti (1926 eur), dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (1886 eur), odborné, vedecké a technické činnosti (1631 eur). Najnižšiu mzdu mali zamestnanci v odvetviach ubytovacie a stravovacie služby (708 eur), poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov (714 eur), administratívne a podporné služby (765 eur). Medziročne najviac vzrástla mzda v odvetviach ubytovacie a stravovacie služby (o 15,1 %), verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie (o 10,5 %). Najvyšší medziročný pokles mzdy vykázalo odvetvie poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov (o 14,2 %).

Výrazný rozdiel vo výške mzdy bol aj podľa vlastníckych vzťahov. V súkromnom sektore dosiahla 1330 eur, z toho najvyššia 1504 eur bola v organizáciách vo vlastníctve medzinárodnom s prevažujúcim súkromným sektorom. V porovnaní s 1. štvrťrokom 2015 mzda v súkromnom sektore vzrástla o 3,7 %, vo verejnom sektore vzrástla o 7,9 % a dosiahla 1083 eur.

Podľa územia najvyššiu mzdu mali zamestnanci v okresoch Bratislava IV (1438 eur), Bratislava II (1318 eur) a Bratislava V (1283 eur), najnižšiu v okresoch Pezinok (931 eur) a Senec (973 eur). Medziročne priemerná mesačná mzda vzrástla vo všetkých okresoch kraja od 0,9 % v okrese Bratislava II do 11 % v okrese Malacky.