< sekcia Ekonomika

Prieskum: Finančné rozhodnutia Slovákov riadi rodina a priatelia

Foto: deutschebank.ge

Približne polovica Slovákov sa v prieskume vyjadrila, že má neutrálny vzťah k investovaniu a štvrtina má voči tomu negatívne nastavenie.

Bratislava 19. novembra (TASR) - Slováci sú pri nakladaní s peniazmi ovplyvňovaní predovšetkým rodinou a priateľmi. Podľa prieskumu Slovenskej sporiteľne, ktorý zrealizovala v septembri tohto roka spoločnosť IMAS International, vyplýva, že iba 22 % Slovákov si myslí, že oni sami najlepšie vedia, ako nakladať s peniazmi. Takmer polovica ľudí sa vyjadrila, že dáva na rady rodiny a priateľov, tretina verí bankám.

Približne polovica Slovákov sa v prieskume vyjadrila, že má neutrálny vzťah k investovaniu a štvrtina má voči tomu negatívne nastavenie. Tri štvrtiny ľudí, ktorí by investovali do takýchto produktov, sa cítia dobre informovaní o rizikách spojených s investovaním peňazí do cenných papierov, akcií či dlhopisov. Približne 13 % Slovákov je vyslovene ochotných riskovať v rámci investovania, 65 % Slovákov je viac konzervatívnych.

"Približne 4 z 10 Slovákov považujú investičné produkty za dobrú alternatívu k sporiacemu účtu. Rovnaký počet respondentov tvrdil, že banky vykonávajú dobrú prácu v poradenstve, ako zaobchádzať s peniazmi a zvyšovať ich aktíva, rovnaký počet ľudí vie o rôznych možnostiach investovania peňazí. Konzervatívna časť Slovákov považuje investičné produkty za príliš zložité a z toho dôvodu plynú obavy o stratu peňazí," komentuje prieskum Lenka Buchláková, analytička banky.

Šetriť, a ak je možné aj investovať, je rozumné z dlhodobého hľadiska. Podľa analytičky pozitívne je, že Slováci začali viac uvažovať nad investovaním. Ľudia by v tomto prípade mali myslieť na akúsi zálohu. Ideálne je mať finančnú rezervu aspoň na tri až šesť mesiacov, ktorá umožní prekonať nepriaznivé obdobie napríklad v prípade straty zamestnania či vážnejšej choroby alebo úrazu. Ak si už ľudia chcú požičiavať, tak zodpovedne, aby príjem nielenže vykryl mesačnú splátku, ale aby zostalo aj niečo navyše, čo sa odloží bokom.

Na trhu sú podľa prieskumu vo všeobecnosti tri kategórie investorov. Konzervatívny uprednostňuje bezpečnosť investícií pred výnosom. Takýto klienti investujú skôr do konzervatívnych fondov, resp. iných bankových produktov. Zriaďujú si skôr termínované vklady alebo sporenia k účtom, kde sú ich prostriedky chránené Fondom na ochranu vkladov.

Druhým typom je vyvážený investor, ktorý je ochotný podstúpiť malé riziko, aby získal vyšší výnos. Títo klienti investujú väčšiu časť peňazí do konzervatívnych fondov, resp. hľadajú možnosti pre kombinované investovanie (časť peňazí vložia napríklad na termínovaný vklad a časť peňazí do fondov).

Dynamický investor je ochotný znášať veľkú mieru rizika, to znamená, že je ochotný riskantnejšie investovať, aby získal čo najvyšší výnos. Títo klienti najčastejšie investujú do zmiešaných alebo akciových fondov.