< sekcia Ekonomika

Prieskum: Domácností chcú odkladať menej splátok

Ilustračné foto. Foto: TASR/DPA

Za pozitívnymi očakávaniami môže byť podľa analytikov z Národnej banky Slovenska aj skutočnosť, že väčšina domácností aktuálne eviduje príjmovú situáciu podobnú tej pred nástupom krízy.

Bratislava 4. januára (TASR) – Očakávania slovenských domácností s odkladom splátok úverov sa mierne zlepšili. Vyplýva to zo šiestej vlny prieskumu analytikov úseku meny, štatistiky a výskumu Národnej banky Slovenska. Šiesta vlna prieskumu sa uskutočnila od 6. do 18. decembra na vzorke 1004 domácností.

V aktuálnej vlne prieskumu neočakáva riadne splácanie 7,3 % domácností, v predchádzajúcej vlne bol tento podiel na úrovni 8,4 %. Na druhej strane, kým v piatej vlne žiadna domácnosť s inou zmenou úverových podmienok neočakávala, že by nevedela splácať svoje úvery, v tomto kole uviedlo negatívne očakávania 0,8 % týchto domácností.

Navyše, v tejto skupine dlžníkov sa zvýšil podiel domácností s očakávaniami v kategórií iné, a to z 0,6 % na 10,9 %, pričom časť týchto domácností zatiaľ nevie povedať, aká bude ich situácia po skončení moratória.

V prípade domácností bez zmeny úverových podmienok očakávania podľa prieskumu ostávajú približne rovnaké ako v predošlom kole. Podiel domácností s negatívnymi očakávaniami sa mierne zvýšil, a to z 0,1 % na 0,2 %. Naďalej tak väčšina týchto domácností očakáva riadne splácanie svojho dlhu.

Z domácností, ktoré ešte nežiadali o zmenu úverových podmienok, plánuje požiadať o odklad už len pomerne malá časť, 0,9 %, čo je pomerne výrazný pokles oproti 2,6 % v piatej vlne a bolo to aj logické vzhľadom na blížiaci sa koniec roka.

Časť z domácností, ktoré si v piatej vlne plánovali požiadať o odklad, približne 13 %, si posun splátok aj vybavila. Ostatné domácnosti už buď neplánujú požiadať o zmenu, alebo sa poslednej vlny nezúčastnili. O inú zmenu plánuje ešte požiadať 6,6 % domácností, čo je nárast oproti 4,3 % v predchádzajúcej vlne.

Za pozitívnymi očakávaniami môže byť podľa analytikov z Národnej banky Slovenska aj skutočnosť, že väčšina domácností aktuálne eviduje príjmovú situáciu podobnú tej pred nástupom krízy. Celkovo 71,5 % domácností uviedlo príjmy bez zmeny oproti predkrízovému obdobiu, čo je mierny nárast oproti 70 % v predchádzajúcej vlne.

Kým v prípade domácností bez zmeny úverových podmienok tento podiel ostal na úrovni 74,5 %, v prípade domácností s odkladom poklesol zo 43,9 % na 41,2 %. Pomerne výrazné zlepšenie nastalo u domácností s inou zmenou úverových podmienok, a to z 28,2 % na 62,5 %.

Na druhej strane, pokles príjmu sa podľa prieskumu mierne prehĺbil v prípade domácností s odkladom. Pri zlepšení príjmov domácností bez zmien úverových podmienok sa tak ešte prehĺbil rozdiel voči domácnostiam najviac zasiahnutým krízou.

Najmä medzi hlavnými dlžníkmi podnikateľmi, ktorí požiadali o odklad, stúpol podiel tých s negatívnym vplyvom krízy na tržby či uzavretie prevádzky až na 80 %. Tento výsledok môže odraziť sprísnenie protiepidemických opatrení kvôli nástupu druhej vlny pandémie.

Celkovo sa teda podľa analytikov z Národnej banky Slovenska ukazuje, že príjmová situácia zadlžených domácností sa už v tejto vlne nezhoršovala. Väčšina domácností disponuje príjmom na predkrízovej úrovni. Na druhej strane, naďalej existuje časť domácností, ktorá nebude schopná po skončení moratória splácať svoje záväzky.

Podiel týchto domácností je ale pomerne malý, nedosahuje ani jedno percento na celkovom objeme retailových úverov. Ďalej sa ukazuje, že domácnosti, ktoré očakávajú možné ťažkosti, hľadajú skôr dohodu so svojou bankou než odklad splátok.