Quantcast
< sekcia Ekonomika

Prieskum: Zostať v SR aj po ukončení vojny plánuje 56 % Ukrajincov

Na archívnej snímke zo 6. marca 2022 utečenec z Ukrajiny so svojím psom v záchytnom stanovom tábore na slovenskej strane pri hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom. Foto: TASR - Roman Hanc

Viac ako 94 % Ukrajincov, ktorí sa zúčastnili na prieskume, má na Slovensku štatút dočasného útočiska alebo si plánuje podať žiadosť o tento štatút.

Bratislava 17. mája (TASR) – Za najväčšiu prekážku pri hľadaní práce v SR považujú ukrajinskí uchádzači aj slovenskí zamestnávatelia nedostatočné ovládanie slovenského alebo požadovaného cudzieho jazyka. Z oslovených respondentov plánuje zostať na Slovensku aj po ukončení vojny 56 % Ukrajincov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý priebežne realizuje spoločnosť Trexima Bratislava, správca pracovno-poradenského portálu Internetový sprievodca trhom práce (ISTP.sk).

Prieskum ukázal, že 20 % zo zaregistrovaných Ukrajincov na portáli ISTP.sk už kontaktoval zamestnávateľ s ponukou práce, 78 % prácu aktívne hľadá, ale na prvý kontakt stále čaká a 2 % respondentov zatiaľ nemajú záujem pracovať.

Na otázku, či už nastúpili do pracovného pomeru na Slovensku, 67 % odpovedalo nie, 21 % Ukrajincov už v SR pracuje a 12 % plánuje nastúpiť v nasledujúcom období. Polovica ukrajinských uchádzačov, ktorým sa podarilo v SR zamestnať, bude pracovať v Bratislave.

Z odpovedí zamestnávateľov vyplynulo, že 30 % už obsadilo niektoré voľné pracovné miesta ukrajinskými uchádzačmi. Zamestnávatelia ponúkajú Ukrajincom predovšetkým pracovné pozície ako operátor vo výrobe, pomocník v kuchyni, upratovačka alebo napríklad čašník.

Okrem jazykovej bariéry za ďalšie prekážky pri hľadaní práce na Slovensku považujú Ukrajinci nedostatok vhodných pracovných ponúk na pracovných portáloch, nedostatok informácií, kde možno ponuky vyhľadávať, nespĺňanie požiadaviek zamestnávateľov, problémy s ubytovaním a nedostatočné možnosti umiestnenia detí v školských zariadeniach. Každý piaty respondent uviedol, že sa nestretol so žiadnymi prekážkami pri hľadaní práce na Slovensku. Zamestnávatelia za najväčšie problémy pri obsadzovaní voľných pracovných miest Ukrajincami považujú jazykovú bariéru, ale aj administratívnu náročnosť zamestnávania.

Podľa prieskumu 36 % ukrajinských respondentov nemá pozitívnu skúsenosť pri hľadaní práce na Slovensku. Naopak, 33 % vyzdvihlo dostatočný počet pracovných ponúk na pracovných portáloch, pomoc rodiny alebo známych (23 %), pomoc neznámych slovenských občanov či dobrovoľníkov (20 %) a služby úradov práce (5 %). Akúkoľvek prácu by na Slovensku prijalo 43 % Ukrajincov, 4 % majú záujem podnikať. Najväčší záujem majú napríklad o pozície pomocník v kuchyni, administratívny či sociálny pracovník.

Z oslovených respondentov 56 % plánuje zostať na Slovensku aj po ukončení vojny, 41 % sa plánuje vrátiť na Ukrajinu a 3 % považujú svoj pobyt na Slovensku za prechodný a budú sa presúvať do inej krajiny. Viac ako 94 % Ukrajincov, ktorí sa zúčastnili na prieskume, má na Slovensku štatút dočasného útočiska alebo si plánuje podať žiadosť o tento štatút.

Výsledky online a telefonického prieskumu boli získané počas apríla a mája na vzorke 750 respondentov, z toho bolo 450 ukrajinských uchádzačov o prácu a 300 zamestnávateľov. Zber dát a ich vyhodnotenie priebežne realizuje správca pracovno-poradenského portálu ISTP.sk Trexima Bratislava.

K 10. máju 2022 bolo na pracovnom portáli ISTP.sk zaregistrovaných viac ako 3100 ukrajinských uchádzačov o prácu, ktorí si môžu vyberať z celkového počtu 8300 pracovných ponúk vhodných aj pre Ukrajincov. Pre ukrajinských študentov pokračujúcich v štúdiu na slovenských školách portál ponúka 330 brigád.