Quantcast
< sekcia Ekonomika

Prievidza chce vybudovať vodozádržné opatrenia v mestskom parku

Situácia v okrese Prievidza po povodniach. Foto: TASR Alexandra Moštková

V mestskom parku plánuje radnica riešiť územie s plochou 3625,2 štvorcového metra.

Prievidza 2. decembra (TASR) - Prievidzská samospráva má záujem zmierniť dosahy zmeny klímy na životné prostredie v meste. Dosiahnuť to chce vybudovaním vodozádržných opatrení v mestskom parku a na Mierovom námestí na sídlisku Píly. Investíciu plánuje financovať z fondov Európskej únie a vlastných zdrojov. Na dodávateľa prác vyhlásila verejnú súťaž.

V mestskom parku plánuje radnica riešiť územie s plochou 3625,2 štvorcového metra. Projekt počíta s výstavbou nových chodníkov z priepustného betónu, ďalšie chodníky radnica zruší a nahradí zeleňou. Mestský park chce doplniť novým mobiliárom, ako sú lavičky a parkové nádoby na odpad. Taktiež dôjde k lokálnej výsadbe parkových rastlín trvaliek vo viacerých častiach parku.

Na Mierovom námestí na sídlisku Píly radnica navrhuje nový kryt peších komunikácií riešiť ako mlatový chodník, ktorý bude tvoriť priepustnú vrstvu. Značnú časť plochy námestia chce zrušiť a nahradiť zatrávnením. Uprostred spevnených plôch navrhuje vysadiť kvetinové záhony a plochu chce doplniť novým mobiliárom. Taktiež tam dôjde k lokálnej výsadbe parkových rastlín trvaliek a výsadbe vzrastlých stromov.

Zákazku mesto rozdelilo na dve časti, náklady pre mestský park odhadlo na 206.472,89 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH), pre Mierové námestie na 68.782,45 eura bez DPH. Lehotu na predkladanie ponúk určilo do 11. januára, kritériom pre výber víťaza súťaže je najnižšia ponúknutá cena. Dodávateľ by mal práce ukončiť do 120 dní od prevzatia staveniska.

Investíciu chce radnica financovať z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Celkový rozpočet projektu odhadla na 330.306,41 eura.