Quantcast
< sekcia Ekonomika

V Prievidzi vybudujú vodozádržné opatrenia na sídlisku Píly a v parku

Prievidžania a návštevníci mesta budú môcť začať využívať vynovený park pred úradom práce v centre Prievidze koncom augusta. Na snímke socha sv. Cyrila a Metoda 24. apríla 2018 v Prievidzi. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Prievidzská samospráva zabezpečí úpravy Mierového námestia a mestského parku, ktorých cieľom bude zadržať vodu.

Prievidza 5. augusta (TASR) - Prievidzská samospráva zabezpečí úpravy Mierového námestia a mestského parku, ktorých cieľom bude zadržať vodu. Na realizáciu opatrení získala nenávratný finančný príspevok viac ako 268.000 eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.

Na Mierovom námestí samospráva vybúra pôvodné dláždené plochy pri kine, odstráni časť nežiadúcej zelene, ako sú tuje a kríky po obvode plochy. "Plocha námestia bude nahradená novými komunikáciami pre peších s vrchným krytom mlatu v šírke štyri metre, ktoré budú ohraničené parkovým obrubníkom. Uprostred spevnených plôch bude vytvorený dominantný kvetinový záhon. Po obvode chodníka zo strany nárožia križovatky budú vysadené vzrastlé stromy," opísal Ďureje. Námestie podľa neho doplní nový mobiliár, ako sú lavičky a parkové nádoby na odpad.

Práce v mestskom parku budú zamerané predovšetkým na úpravy chodníkov. "Zmeny sú navrhnuté tak, aby zlepšili kvalitu životného prostredia s ohľadom na vodozádržné opatrenia v danej lokalite," skonštatoval Ďureje.

Existujúce nepriepustné asfaltové pešie komunikácie podľa neho vybúrajú a nahradia za nové v šírke dva metre. "Ich vrchná vrstva bude z vodou priepustných materiálov so vsakovacou schopnosťou dažďovej vody do spodných vrstiev. Časť chodníkov sa odstráni a nahradí zatrávnenou plochou," doplnil. V parku tiež doplní mesto nový mobiliár v podobe lavičiek či nádob na odpad, vysadí tam i funkčnú vegetáciu vo forme kvetnatej lúky a lokálnej výsadby.

"Realizáciou plánovaných opatrení sa odstránia nepriepustné povrchy v území, zvýši sa jeho infiltračná kapacita, vytvorí sa verejný priestor s dostatkom funkčnej zelene, zvýši sa podiel vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v zastavanom centre mesta a vhodná mikroklíma," priblížil hovorca mesta.

Výber drevín, ktoré mesto podľa neho plánuje vysadiť, prispôsobí meniacim sa klimatickým podmienkam. Podporí tiež minimalizáciu strát vody v priestore a taktiež transformáciu zrážok z podzemných vôd. "Výmena nepriepustných povrchov za priepustné pomôže znížiť náklady na údržbu povrchov v zimnom období," dodal Ďureje.

Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 282.538,94 eura, NFP je vo výške 268.411,99 eura.