< sekcia Ekonomika

Prípravy na výstavbu veterného parku pri Zlatnej na Ostrove pokračujú

Ilustračné foto. Foto: TASR/SINC

Ministerstvo hospodárstva plánuje koncom tohto alebo začiatkom budúceho roka spustenie aukcie na výstavbu nových obnoviteľných zdrojov energie.

Bratislava 22. novembra (TASR) – Prípravy na výstavbu veľkého veterného parku pri Zlatnej na Ostrove pokračujú. Vyplýva to z rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR v procese posudzovania vplyvu na životné prostredie (EIA) zverejneného na enviroportáli. Spoločnosť Green Answers SK by tu mala postaviť 12 veterných turbín s celkovým výkonom 43 megawatt (MW). Doteraz jediný veterný park na Slovensku je veterná farma Cerová so štyrmi generátormi a celkovým výkonom 2,6 MW.

Green Answers oznámila zámer postaviť veterné turbíny pri Zlatnej na Ostrove už v roku 2011. Na Slovensku však vládol v posledných rokoch stop stav na pripájanie nových obnoviteľných zdrojov energie. Spoločnosť v roku 2017 prehodnotila pôvodný zámer a namiesto 15 turbín so spoločným výkonom 45 MW plánuje postaviť 12 väčších stožiarov s porovnateľným výkonom. Navrhovaný typ veternej elektrárne VESTAS typu V136 má trojlistovú vrtuľu priemeru 136 m s osou umiestnenou 142 m nad terénom.

Pripájanie nových obnoviteľných zdrojov energie narážalo na odpor Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy (SEPS), ktorá okrem iného namietala nevyrovnanosť výkonu týchto zdrojov. Jednou z podmienok na pripojenie nových OZE bolo lepšie prepojenie slovenskej a maďarskej prenosovej sústavy. To sa v súčasnosti dokončuje, no SEPS avizovala odklad jeho spustenia do prevádzky na apríl budúceho roka, spôsobený obmedzeniami v čase koronakrízy.

Ministerstvo hospodárstva plánuje koncom tohto alebo začiatkom budúceho roka spustenie aukcie na výstavbu nových obnoviteľných zdrojov energie. Kapacity na pripojenie do elektrickej sústavy by mali získať spoločnosti, ktoré budú žiadať najnižšie doplatky od štátu voči bežným cenám elektrickej energie.