< sekcia Ekonomika

Na Finančnej správe pracovali v riadnom režime aj počas koronakrízy

Na archívnej snímke motorové vozidlo Finančnej správy. Foto: TASR/Marko Erd

Napriek citeľnému vplyvu koronakrízy na dovoz a vývoz tovarov sa situácia postupne vracia do normálneho režimu.

Bratislava 3. júla (TASR) - Príslušníci finančnej správy pracovali v nezvoľnenom režime aj počas koronakrízy. Informovala o tom Ivana Skokanová, hovorkyňa finančnej správy.

Podľa nej participovali na príprave daňovej legislatívy pomáhajúcej podnikateľom a občanom, intenzívne oboznamovali daňové subjekty o prijatých opatreniach, k dispozícii boli na klientskych zónach daňových a colných úradov. Vykonávali kontrolnú činnosť na hraniciach s Ukrajinou, prevádzkovali karanténne centrá a, samozrejme, poskytovali súčinnosť polícii na vnútorných hraniciach EÚ. Vybavovali tiež colné vyhlásenia. Napriek citeľnému vplyvu koronakrízy na dovoz a vývoz tovarov sa situácia postupne vracia do normálneho režimu.

Výraznou pracovnou náplňou príslušníkov finančnej správy z colnej časti bolo podľa Skokanovej najmä vybavovanie colných vyhlásení. Nákladná doprava bola jediným spôsobom dopravy, ktorá bola povolená aj v čase, keď ostatné druhy dopravy (osobná letecká, osobná automobilová) boli výrazne obmedzené. Na letiskách zase príslušníci finančnej správy pracovali na plynulom vybavovaní zásielok, najmä so zdravotníckym materiálom a ochrannými pomôckami.

Pripomenula, že situácia sa však postupne vracia do normálneho režimu a už v uplynulých dňoch zaznamenali colné úrady zvyšujúci sa pohyb bežných tovarov na preclenie. Dosah koronakrízy počas posledných mesiacov na počet dovozov a vývozov sa tak postupne vracia do stavu pred marcom 2020.

Priblížila, že vzhľadom na colné konanie spojené s dovozom zdravotníckeho materiálu a ochranných pomôcok sa koronakríza prejavila skôr vo vývoze. "Kým v apríli 2019 sme pri vývoze evidovali 35.176 colných vyhlásení, v apríli 2020 ich bolo o 10.477 menej (24.699 colných vyhlásení). Ešte výraznejší pokles, vzhľadom na koronakrízu, sme zaznamenali v máji. V roku 2019 evidovali colné úrady 39.988 colných vyhlásení, o rok neskôr ich bolo 27.989," spresnila.

"Rozdiel oproti predchádzajúcemu roku sme zaznamenali aj v dovoze, a to tiež najmä v mesiacoch apríl a máj. Kým v apríli 2019 sa uskutočnilo colné konanie pri dovoze tovaru v 30.741 prípadoch, v apríli 2019 išlo o 27.141 prípadov. V máji 2019 zase vykonali príslušníci finančnej správy 31.303 colných konaní, v máji 2020 ich bolo 25.423," priblížila Skokanová.

Dodala, že koronakríza sa dotkla aj hraničných priechodov s Ukrajinou. Osobná doprava bola výrazne obmedzená, prechod nákladnej dopravy však musel byť plynulo zabezpečený. Príslušníci finančnej správy museli dodržiavať striktné bezpečnostné a epidemiologické opatrenia. Na dotknutých colných úradoch sa museli vytvárať aj tzv. záložné tímy pre prípad nákazy niektorého z príslušníkov finančnej správy. Vďaka striktným interným epidemiologickým opatreniam sa však, našťastie, koronavírusom nenakazil žiadny príslušník finančnej správy.