Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. júl 2024Meniny má Dušana
< sekcia Ekonomika

Príspevok na sociálne služby sa zvýši aj v budúcom roku

Foto: Andrej Galica

Nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2025.

Bratislava 12. júna (TASR) - Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb sa v roku 2025 zvýši. Mesačný príspevok na osobu by sa mal v budúcom roku pri pobytovej starostlivosti pohybovať od 188 do 825 eur a pri ambulantnej od 125 do 550 eur v závislosti od stupňa odkázanosti. Vyplýva to z návrhu nariadenia o výške finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2025, ktorý v stredu schválila vláda.

Na finančný príspevok majú nárok zariadenia sociálnych služieb, ktoré sa starajú o osoby odkázané na pomoc iných či o starobných dôchodcov. Poskytuje sa aj zariadeniam krízovej intervencie zriadeným obcou, ako sú napríklad nocľahárne, útulky či zariadenia núdzového bývania, ale aj nocľahárňam, v ktorých poskytuje sociálne služby neverejný poskytovateľ.

Výška príspevku na mesiac na jedno miesto v zariadení sociálnych služieb sa vypočítava ako určený násobok mesačnej minimálnej mzdy (750 eur v roku 2024) podľa stupňa odkázanosti. Výška mesačného príspevku na osobu by sa podľa stupňa odkázanosti mala zvýšiť pri ambulantnej starostlivosti o 8 až 37 eur, teda na sumu od 125 eur do 550 eur. Pri pobytovej starostlivosti ide o zvýšenie od 13 do 55 eur, výška príspevku na mesiac na jedno miesto by sa tak mala pohybovať od 188 do 825 eur podľa stupňa odkázanosti.

Príspevok na poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach krízovej intervencie a v nocľahárňach na mesiac na jedno miesto by mal predstavovať 0,5-násobok minimálnej mzdy za rok 2024. Príspevok na jedno miesto na mesiac je stanovený na sumu 375 eur, ročne je to na jedno miesto 4500 eur.

"Medziročným zvýšením finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou sa zabezpečí udržateľnosť a dostupnosť sociálnych služieb v zariadeniach podmienených odkázanosťou, a to vzhľadom na zvyšujúci sa oprávnený dopyt po sociálnych službách dlhodobej starostlivosti," uviedlo ministerstvo práce v návrhu.

Pri poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach krízovej intervencie sa zohľadňuje medziročný vývoj prevádzkových nákladov v týchto zariadeniach, z ktorých najväčšiu položku tvoria náklady na mzdy a odvody zamestnancov.

Nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2025.