< sekcia Ekonomika

Príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti by sa mal upraviť

Ilustračná snímka. Foto:

Suma tohto príspevku by sa zároveň mala zvýšiť, aby zodpovedala výške príspevku pri narodení dieťaťa.

Bratislava 13. mája (TASR) – Jedna z podmienok nároku na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti by sa mala upraviť. Suma tohto príspevku by sa zároveň mala zvýšiť, aby zodpovedala výške príspevku pri narodení dieťaťa. Vyplýva to z návrhu zákona o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, ktorý vo štvrtok posunuli poslanci parlamentu do druhého čítania.

Predkladatelia v dôvodovej správe konštatujú, že v čase zverenia do náhradnej starostlivosti na základe neodkladného opatrenia alebo zverenia do predosvojiteľskej starostlivosti by dieťa malo byť mladšie ako šesť mesiacov. To sa podľa nich v aplikačnej praxi vzhľadom na dobu trvania súdnych konaní javí ako nesplniteľná podmienka. "Ak táto podmienka nie je splnená, oprávnená osoba nárok na príspevok nemá," podotýkajú. Preto chcú návrhom zákona upraviť túto podmienku tak, aby dieťa bolo mladšie ako šesť mesiacov v čase podania návrhu na zverenie do náhradnej starostlivosti.

Výška jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti by zároveň podľa návrhu zákona mala zodpovedať výške príspevku pri narodení dieťaťa narodeného z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo 28 dní podľa zákona o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí.

"Cieľom navrhovateľov je zrovnoprávniť výšku príspevkov, keďže pri oboch príspevkoch je ich cieľom podporiť zabezpečenie základného vybavenia dieťaťa, ktoré príde do rodiny, a odstrániť prekážku, ktorá bráni nároku na príspevok v podobe dlhotrvajúcich súdnych konaní o zverenie do náhradnej starostlivosti, v dôsledku čoho uplynie šesťmesačná lehota od narodenia dieťaťa, a na ktoré nemajú dieťa ani náhradný rodičia vplyv," podotkli predkladatelia.

Návrh zakladá finančný vplyv na rozpočet Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, keďže sa týka výšky jednorazového príspevku pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti, ktorý sa navrhuje zvýšiť na úroveň príspevku pri narodení dieťaťa. Vplyv na rok 2021 predstavuje podľa predloženého materiálu približne 86.300 eur a dotkne sa zhruba 75 detí priemerne mesačne, na rok 2022 vplyv predstavuje približne 276.000 eur a na rok 2023 zasa 293.300 eur. Účinnosť novely zákona navrhujú predkladatelia od 1. augusta 2021.